S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. В. Яковлев (голов. ред.), К. М. Вітман (заст. голов. ред.), Д. Ю. Дворніченко (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2017. – Вип. 4. – 44 с.

S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. В. Яковлев (голов. ред.), К. М. Вітман (заст. голов. ред.), Д. Ю. Дворніченко (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2017. – Вип. 4. – 44 с.

 

Recent Submissions

 • Нікешина, К. С.; Никешина, К. С.; Nikeshina, K. S. (Одеса, 2017)
  Досліджено соціологічний аналіз теорії вибору з метою виявлення значення вибору в соціальних відносинах та застосування теорії вибору в різних соціальних полях. Проаналізовано міст теорії вибору, а також основні етапи її ...
 • Хорішко, Лілія Сергіївна; Хоришко, Лилия Сергеевна; Khorishko, Liliya S. (Одеса, 2017)
  Досліджено особливості легітимації елітного політичного інституту. Процеси легітимації даного інституту виступають складовою частиною успішності політичної діяльності, спрямованої на здійснення змістовно-якісних перетворень ...
 • Щурко, Олена Михайлівна; Щурко, Елена Михайловна; Shchurko, O. M. (Одеса, 2017)
  Розглядаються особливості функціонування образу держави в умовах глобального інформаційного простору. Образ держави складається з конгруентних динамічних елементів, що визначають його дієвість, виконує низку суспільно-політичних ...
 • Ломейко, В. І.; Ломейко, В. И.; Lomeiko, V. I. (Одеса, 2017)
  Статтю присвячено дослідженню ролі політичного дискурсу у встановленні порядку денного українського суспільства. Визначено сутність понять «політичний дис- курс», «порядок денний» та особливості їх політологічного розуміння ...
 • Перегуда, Євген Вікторович; Перегуда, Евгений Викторович; Pereguda, Evhen V. (Одеса, 2017)
  Енергоефективність та енергозбереження – сфера політичної взаємодії, пов’язана з інтересами соціальних груп, зокрема в житловому секторі. Громадянське суспільство має відіграти значну роль у політиці енергоефективності, ...
 • Ісакова, Олена Іванівна; Исакова, Елена Ивановна; Isakova, Olena I. (Одеса, 2017)
  У статті розглядається екологічна політика, яка займає важливе місце в системі забезпечення загальнонаціональної безпеки країни. Наявність екологічних загроз дозволяє виділити в структурі національної безпеки такий вид ...
 • Кравець, А. Ю.; Кравец, А. Ю.; Kravets, A. Yu. (Одеса, 2017)
  Розглядається біополітична інтерпретація проблематики природи політичної поведінки, адже біополітика, як нова еволюційна дисципліна в межах сучасної політичної науки, пропонує своє унікальне бачення «людини політичної» і ...
 • Надозірна, М. П.; Надозирна, М. П.; Nadozirna, M. P. (Одеса, 2017)
  У статті досліджуються індивідуалізм та раціоналізм як основні складові модернізації. Визначено історичні джерела та теоретичні напрямки осмислення індивідуалізму та раціоналізму. Особливу увагу приділено утилітарній ...
 • Unknown author (Одеса, 2017)
  Автори випуску: О. І. Ісакова - кандидат філософських наук, доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук Таврійського державного агротехнологічного університету; А. Ю. Кравець - кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри ...