S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. В. Яковлев (голов. ред.), К. М. Вітман (заст. голов. ред.), Д. Ю. Дворніченко (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2017. – Вип. 5. – 45 с.

S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. В. Яковлев (голов. ред.), К. М. Вітман (заст. голов. ред.), Д. Ю. Дворніченко (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2017. – Вип. 5. – 45 с.

 

Recent Submissions

 • Заєць, О. М.; Заец, Е. Н.; Zaets, O. M (Одеса, 2017)
  Досліджено поняття якості вищої освіти як соціальної категорії, виявлено ключові етапи її оцінки. У ході роботи проаналізовано основні показники якості вищої освіти, сучасні вимоги до результатів освітнього процесу. На ...
 • Гуща, Є. І.; Гуща, Е. И.; Hushcha, E. I. (Одеса, 2017)
  Статтю присвячено дослідженню процесу формування ґендерної політики в умовах демократизації суспільства з погляду комунікативного підходу. Визначено особливості ґендерної політики на макрорівні (конституційні умови, ґендерний ...
 • Денисюк, Світлана Георгіївна; Неприцька, Тетяна Іванівна; Денисюк, А. В.; Денисюк, Светлана Георгиевна; Неприцкая, Татьяна Ивановна; Денисюк, А. В.; Denysiuk, Svitlana G.; Neprytska, Tetyana I.; Denysiuk, A. V. (Одеса, 2017)
  Проаналізовано роль хакерів у політичних процесах і відносинах. Визначено, що хакерство є диференційованим співтовариством, в якому виокремлюються угруповання, виходячи з політичних цілей та їх ціннісних основ. Підкреслюється, ...
 • Іщейкін, Костянтин Євгенович; Ищейкин, Константин Евгеньевич; Ishcheikin, Kostyantyn Ye. (Одеса, 2017)
  Проаналізовано умови, за яких впроваджувався бюджет участі в одному з районів столиці Німеччини та визначено чинники, що сприяли його успішній реалізації (адміністративна реформа, новий підхід до аналізу бюджетних видатків). ...
 • Маценко, Є. В.; Маценко, Е. В.; Matsenko, Ye. V. (Одеса, 2017)
  У статті розглянуто базові засади обґрунтування феномену «національна безпека» в політолого-правовому, соціологічному аспектах. Доводиться, що національна безпека – основа забезпечення національно-державного суверенітету ...
 • Олефір, І. В.; Олефир, И. В.; Olefir, I. V. (Одеса, 2017)
  Розглянуто приклади політики провідних держав світу в побудові інформаційного суспільства. Наведено основні чинники, які притаманні країнам, що інтенсивно розвивають інформаційну інфраструктуру. З метою визначення засад, ...
 • Похило, Ірина Даніїлівна; Буряченко, О. В.; Годний, С. П.; Похило, И. Д.; Буряченко, А. В.; Годный, С. П.; Pohilo, I. D.; Buryachenko, O. V.; Godny, S. P. (Одеса, 2017)
  Стаття присвячена аналізу лобізму як об’єктивного явища суспільної практики. Зроблено спробу відповісти на ряд актуальних питань: наскільки адекватним є зв’язок між інтересами політичних партій і громадянського суспільства? ...
 • Головань, Олександр Олексійович; Головань, Александр Алексеевич; Holovan, О. О. (Одеса, 2017)
  Стаття присвячена дослідженню корейської ядерної та ракетної загрози як однієї з найважливіших проблем, що стоїть перед Д. Трампом так само гостро, як і перед його попередниками. Під час написання статті автором були ...
 • Жигайло, В. М.; Жигайло, В. М.; Zhyhailo, V. M. (Одеса, 2017)
  Статтю присвячено дослідженню сучасного стану й перспектив співробітництва України та США, яке є одним із ключових пріоритетів зовнішньої політики нашої країни. Здійснено аналіз політичних відносин, співробітництва в ...
 • Матлай, Любава Сергіївна; Матлай, Любава Сергеевна; Matlay, Lyubava S. (Одеса, 2017)
  Розглянуто діяльність установчої та конституційних легіслатур як інституту представницької влади демократичної Іспанії. З’ясовано, що основним завданням установчої легіслатури стала підготовка й ухвалення нової Конституції ...
 • Unknown author (Одеса, 2017)
  Автори випуску: Є. І. Гуща - бакалавр політології, студентка І курсу магістратури факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»; С. Г. Денисюк - доктор політичних ...