Компетентнісний підхід як основа професійного розвитку бібліотекаря

Show simple item record

dc.contributor.author Стефанчишена, Тетяна Михайлівна
dc.contributor.author Стефанчишена, Татьяна Михайловна
dc.contributor.author Stefanchyshena, T. M.
dc.date.accessioned 2017-09-21T07:34:00Z
dc.date.available 2017-09-21T07:34:00Z
dc.date.issued 2016-05-20
dc.identifier.citation Стефанчишена Т. М. Компетентнісний підхід як основа професійного розвитку бібліотекаря / Т. М. Стефанчишина // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 623-625. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/7908
dc.description Стефанчишена Т. М. Компетентнісний підхід як основа професійного розвитку бібліотекаря / Т. М. Стефанчишина // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 623-625. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юридична література ru_RU
dc.subject компетентнісний підхід ru_RU
dc.subject сучасний бібліотекар ru_RU
dc.subject компетентність в бібліотечній сфері ru_RU
dc.subject бібліотекарі-фахівці ru_RU
dc.subject професійний розвиток бібліотекаря ru_RU
dc.subject компетентностный подход ru_RU
dc.subject современный библиотекарь ru_RU
dc.subject компетентность в библиотечной сфере ru_RU
dc.subject библиотекари-специалисты ru_RU
dc.subject профессиональное развитие библиотекаря ru_RU
dc.subject competence approach ru_RU
dc.subject modern librarian ru_RU
dc.subject competence in the library field ru_RU
dc.subject librarians-specialists ru_RU
dc.subject professional development of a librarian ru_RU
dc.title Компетентнісний підхід як основа професійного розвитку бібліотекаря ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record