Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права. Т. 1: Recent submissions