Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права. Т. 2

Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права. Т. 2