S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-09-22T09:43:25Z
dc.date.available 2017-09-22T09:43:25Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. В. Яковлев (голов. ред.), К. М. Вітман (заст. голов. ред.), Д. Ю. Дворніченко (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2017. – Вип. 3. – 78 с. ru_RU
dc.identifier.issn 2519-8858
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/7931
dc.description S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. В. Яковлев (голов. ред.), К. М. Вітман (заст. голов. ред.), Д. Ю. Дворніченко (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2017. – Вип. 3. – 78 с. ru_RU
dc.description.abstract Автори випуску: кандидат педагогічних наук Козаченко С. М. - старший викладач кафедри філософії та політології Хмельницького національного університету; кандидат політичних наук, доцент Угрин Л. Я. - докторант кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка; Іванець Т. М. - аспірант кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного університету; кандидат політичних наук Король С. М. - старший викладач кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Сумського державного університету; М. Марек - аспірант культурознавства, магістр кафедри українознавства Ягеллоньського Університету в Кракові; Піддубний С. А. - аспірант кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики історичного факультету Маріупольського державного університету; Рибачок С. Л. - старший викладач кафедри політології Національного університету «Острозька академія»; доктор філософських наук Печеранський І. П. - доцент кафедри філософії Київського національного університету культури і мистецтв; Шпак М. О. - аспірант кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Запорізького національного університету; Васильченко О. М. - аспірант кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; кандидат історичних наук Єремєєва І. А. - доцент кафедри політології, соціології та гуманітарних наук Університету імені Альфреда Нобеля; Желіховський С. В. – аспірант Дипломатичної академії України при МЗС України; доктор історичних наук Коппель О. А. - професор кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; доктор політичних наук Седляр Ю. О. - професор кафедри політології, міжнародних відносин та суспільних комунікацій Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського; Кравченко Н. В. - магістр з політології Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. ru_RU
dc.publisher Одеса ru_RU
dc.subject теорія політичної науки ru_RU
dc.subject історія політичної науки ru_RU
dc.subject політичні інститути ru_RU
dc.subject політичні процеси ru_RU
dc.subject політична культура ru_RU
dc.subject політична ідеологія ru_RU
dc.subject міжнародні системи ru_RU
dc.subject глобальний розвиток ru_RU
dc.subject теория политической науки ru_RU
dc.subject история политической науки ru_RU
dc.subject политические институты ru_RU
dc.subject политические процессы ru_RU
dc.subject политическая культура ru_RU
dc.subject политическая идеология ru_RU
dc.subject международные системы ru_RU
dc.subject глобальное развитие ru_RU
dc.subject theory of political science ru_RU
dc.subject history of political science ru_RU
dc.subject political institutes ru_RU
dc.subject political processes ru_RU
dc.subject political culture ru_RU
dc.subject political ideology ru_RU
dc.subject international systems ru_RU
dc.subject global development ru_RU
dc.title S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe ru_RU
dc.title.alternative електронний науково-практичний журнал ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record