До визначення сутності кондикційних зобов'язань у сучасному цивільному законодавстві України

Show simple item record

dc.contributor.author Ківалова, Тетяна Сергіївна
dc.contributor.author Кивалова, Татьяна Сергеевна
dc.contributor.author Kivalova, Tetyana S.
dc.date.accessioned 2017-09-26T08:56:06Z
dc.date.available 2017-09-26T08:56:06Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Ківалова Т. С. До визначення сутності кондикційних зобов'язань у сучасному цивільному законодавстві України / Т. С. Ківалова // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ "ОЮА". Півд. регіон. центр НАПрН України. - Одеса : Фенікс, 2013. - Т. 2. - С. 552-554. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/7946
dc.description Ківалова Т. С. До визначення сутності кондикційних зобов'язань у сучасному цивільному законодавстві України / Т. С. Ківалова // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ "ОЮА". Півд. регіон. центр НАПрН України. - Одеса : Фенікс, 2013. - Т. 2. - С. 552-554. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject цивільне законодавство України ru_RU
dc.subject кондикційні зобов'язання ru_RU
dc.subject збереження майна без достатньої правової підстави ru_RU
dc.subject безпідставно набуте майно ru_RU
dc.subject зобов'язання відшкодування шкоди ru_RU
dc.subject гражданское законодательство Украины ru_RU
dc.subject кондикционные обязательства ru_RU
dc.subject сбережение имущества без достаточного правового основания ru_RU
dc.subject безосновательно приобретенное имущество ru_RU
dc.subject обязательство возмещения ущерба ru_RU
dc.subject civil legislation of Ukraine ru_RU
dc.subject conditional obligations ru_RU
dc.subject saving property without sufficient legal basis ru_RU
dc.subject unjustifiably acquired property ru_RU
dc.subject indemnity obligation ru_RU
dc.subject obligation to redress ru_RU
dc.subject groundlessly acquired property ru_RU
dc.title До визначення сутності кондикційних зобов'язань у сучасному цивільному законодавстві України ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record