Видання кафедри

Видання кафедри

 

Recent Submissions

 • Unknown author (Одеса : Фенікс, 2021)
  У збірнику містяться матеріали доповідей, присвячені альтернативним способам вирішення цивільних спорів. Збірник доповідей розрахований на наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів закладів вищої ...
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Гусаров, Костянтин Володимирович; Андронов, Ігор Володимирович; Андронова, Вікторія Артурівна; Апалькова, Інна Сергіївна; Бут, Ілля Олександрович; Волкова, Наталія Василівна; Гонгало, Регіна Францівна; Дрогозюк, Крістіна Борисівна; Іліопол, Інна Михайлівна; Корнілова, Людмила Іванівна; Кравцов, Сергій Олександрович; Московчук, Дмитро Олександрович; Островська, Людмила Анатоліївна; Полуніна, Ольга Олександрівна; Полюк, Юлія Іванівна; Притуляк, Валерій Миколайович; Прохоров, Павло Анатолійович; Стоянова, Тетяна Анатоліївна; Сулейманова, Сусанна Рефатівна; Цал-Цалко, Юлія Юліївна; Чванкін, Сергій Анатолійович; Волевський, Лев Володимирович; Данилець, Леонід Віталійович; Привиденцев, Олександр Геннадійович; Бабак, Ольга Миколаївна; Грищенко, Карина Ігорівна; Кузнецова, Анастасія Михайлівна; Мельник, Діана Ігорівна; Савко, Ольга Володимирівна (Одеса : Фенікс, 2020)
  У збірнику містяться матеріали доповідей, які приясвячені новелам цивільного судочинства України. Збірник доповідей розрахований на наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів закладів вищої ...
 • Unknown author (Одеса : Фенікс, 2019-12-13)
  У збірнику містяться матеріали доповідей, які приясвячені новелам цивільного судочинства України. Збірник доповідей розрахований на наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Голубєва, Неллі Юріївна; Андронов, Ігор Володимирович; Апалькова, Інна Сергіївна; Бут, Ілля Олександрович; Волкова, Наталія Василівна; Головко, Катерина Володимирівна; Гонгало, Регіна Францівна; Журило, Сергій Сергійович; Притуляк, Валерій Миколайович; Стоянова, Тетяна Анатоліївна; Цал-Цалко, Юлія Юліївна; Чванкин, Сергей Анатольевич; Черемнов, Дмитро Вікторович; Яніцька, Інна Анатоліївна; Голубцова, Олена Олександрівна; Соломахіна, Олена Миколаївна; Іліопол, Інна Михайлівна; Кивалов, Сергей Васильевич; Голубева, Нелли Юрьевна; Андронов, Игорь Владимирович; Апалькова, Инна Сергеевна; Бут, Илья Александрович; Волкова, Наталья Васильевна; Головко, Екатерина Владимировна; Гонгало, Регина Францевна; Журило, Сергей Сергеевич; Притуляк, Валерий Николаевич; Стоянова, Татьяна Анатольевна; Цал-Цалко, Юлия Юльевна; Чванкин, Сергей Анатольевич; Черемнов, Дмитрий Викторович; Яницкая, Инна Анатольевна; Голубцова, Елена Александровна; Соломахина, Елена Николаевна; Илиопол, Инна Михайловна; Kivalov, Sergey V.; Golubeva, Nelli Yu.; Andronov, Igor V.; ApaIkova, Inna S.; Boot, Ilya O.; Volkova, Natalya V.; Golovko, Ekaterina V.; Gongalo, Regina F.; Pritulyak, Valeriy M.; Stoyanova, Tatyana A.; Tsal-Tsalko, Julia Ju.; Chwankin, Sergey A.; Cheremnov, Dmitriy V.; Yanitskaya, Inna A.; Golubtsova, Elena E.; Solomakhina, Elena N.; Iliopol, Inna M. (2017)
  Монографія містить дослідження найбільш цікавих інститутів цивіль­ ного процесуального права, які актуалізуються у світлі судової реформи: вплив реформи судоустрою на цивільне судочинство, принципи ...
 • Unknown author (2015)
  Конференція, яка проводиться в традиційний час – грудень , у цьому році має назву: «Цивільне судочинство у світлі судової реформи». Назва зумовлена тематикою фундаментального дослідження, яке проводить кафедра ...
 • Unknown author (Фенікс, 2011-12)
  Актуальні проблеми цивільного права та процесу : матер. міжнар. наук. конф., присвяченої пам’яті Ю.С. Червоного (Одеса, 16 грудня 2011 р.) / Національн. ун-т «Одеська юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2011. – 186 с.

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds