ПросмотрНаукова діяльність бібліотеки по теме "біобібліографія"

ПросмотрНаукова діяльність бібліотеки по теме "біобібліографія"

Отсортировать по:Порядку:Результатам:

 • Неизвестный автор (Юрид. л-ра, 2010)
  Біобібліографічний покажчик містить перелік друкованих праць, матеріали про життєвий шлях, трудову, наукову і навчально-педагогічну діяльність А. П. Овчиннікової.
 • Стефанчишена, Тетяна Михайлівна; Стефанчишена, Татьяна Михайловна; Stefanchyshena, Tetyana M. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017-05-19)
 • Неизвестный автор (Юрид. л-ра, 2008)
  Покажчик містить матеріали про життєвий шлях, трудову, наукову і навчально-педагогічну діяльнІсть В.В. Долежана.
 • Єленич, Світлана Іграфівна; Еленич, Светлана Играфовна; Elenych, Svitlana I. (Одеса : Юридична література, 2017)
 • Неизвестный автор (Юрид. л-ра, 2013)
  Покажчик дає можливість найбільш повно осягнути наукову та педагогічну спадщину знаного вченого В. П. Колмакова, одного з фундаторів сучасної криміналстики не лише на території СРСР, але й за його межами.
 • Неизвестный автор (Юрид. л-ра, 2009)
  Бібліографічне видання присвячено науково-дослідницькій, науково-педагогічній та громадській діяльності Г.І. Чанишевій.
 • Неизвестный автор (Юрид. л-ра, 2010)
  Біобібліографічне видання присвячено науково-дослідницькій, педагогічній та громадській діяльності Л. К. Царьової.
 • Неизвестный автор (Юрид. л-ра, 2010)
  Біобібліографічний покажчик присвячено науково-дослідницькій, педагогічній та громадській діяльності М. П. Орзіха.
 • Стефанчишена, Тетяна Михайлівна; Стефанчишена, Татьяна Михайловна; Stefanchyshena, Tetyana M. (2017-10-02)
 • Неизвестный автор (Юрид. л-ра, 2011)
  Біобібліографічний покажчик містить нариси про М. М. Шульгу, хроніку його життя та діяльності, перелік друкованих праць, літературу про нього, а також довідковий апарат видання.
 • Неизвестный автор (Юрид. л-ра, 2010)
  Біобібліографічне видання присвячено науково-дослідницькій, педагогічній та громадській діяльності Н. А. Мирошниченко.
 • Єленич, Світлана Іграфівна; Стефанчишена, Тетяна Михайлівна (Одеса : Юридична література, 2016)
  Біобібліографічне видання присвячено науково-дослідницькій та педагогічній діяльності відомого правознавця, провідного вченого нашої країни у галузі загальнотеоретичної юриспруденції, доктора юридичних наук, професора, ...
 • Неизвестный автор (Юрид. л-ра, 2011)
  покажчик містить перелік друкованих праць, відомості про життєвий шлях, трудову, наукову і навчально-педагогічну діяльність О. А. Івакіна
 • Неизвестный автор (Юрид. л-ра, 2009)
  Покажчик містить матеріали про життєвий шлях, трудову, наукову і навчально-педагогічну діяльність П. П. Музиченкка.
 • Неизвестный автор (Одесса: Юрид. л-ра, 2009)
  Присвячюється науковій, професійній, педагогічній та громадсько-політичній діяльності президента Одеської національної юридичної академії С.В. Ківалова.
 • Неизвестный автор (Юрид. л-ра, 2007)
  Бібліографічний покажчик відображає наукову, навчально-педагогічну та громадську діяльність Ю.С. Червоного.
 • Неизвестный автор (Юрид. л-ра, 2013)
  Біобібліографічне видання присвячене науково-дослідницькій, педагогічній та громадській діяльності Ю. Є. Полянського
 • Неизвестный автор (Юрид. л-ра, 2011)
  Біобібліографічний покажчик присвячено науково-дослідницький, педагогічній та громадський діяльності Є.В. Додіна
 • Неизвестный автор (Юрид. л-ра, 2009)
  Покажчик містить матеріали про життєвий шлях, трудову, наукову, законотворчу і навчально-педагогічну діяльність Є. О. Харитонова
 • Неизвестный автор (Юрид. л-ра, 2007)
  Біобібліографічний покажчик містить матеріали про життєвий шлях, трудову, громадсько-політичну, наукову і навчально-педагогічну діяльність І. М. Сироти.