Посмотр Наукова діяльність бібліотеки по названию

Посмотр Наукова діяльність бібліотеки по названию

Отсортировать по:Порядку:Результатам:

 • Неизвестный автор (Юрид. л-ра, 2010)
  Біобібліографічний покажчик містить перелік друкованих праць, матеріали про життєвий шлях, трудову, наукову і навчально-педагогічну діяльність А. П. Овчиннікової.
 • Неизвестный автор (Юрид. л-ра, 2008)
  Покажчик містить матеріали про життєвий шлях, трудову, наукову і навчально-педагогічну діяльнІсть В.В. Долежана.
 • Неизвестный автор (Юрид. л-ра, 2013)
  Покажчик дає можливість найбільш повно осягнути наукову та педагогічну спадщину знаного вченого В. П. Колмакова, одного з фундаторів сучасної криміналстики не лише на території СРСР, але й за його межами.
 • Неизвестный автор (Юрид. л-ра, 2009)
  Бібліографічне видання присвячено науково-дослідницькій, науково-педагогічній та громадській діяльності Г.І. Чанишевій.
 • Єленич, С. І.; Іванійчук, Таісія Юріївна; Стефанчишена, Тетяна Михайлівна; Дрьомін, Віктор Миколайович; Солодухіна, Марія Миколаївна; Алєксєєв, Микола Едгардович; Зубченко, Надія Ігорівна (Одеса : Юридична література, 2014)
  Покажчик продовжує серію "Вчені Національного університету "Одеська юридична академія" і присвячується науковій, професійній, педагогічній та громадсько-політичній діяльності президента Національного університету "Одеська ...
 • Неизвестный автор (Юрид. л-ра, 2010)
  Біобібліографічне видання присвячено науково-дослідницькій, педагогічній та громадській діяльності Л. К. Царьової.
 • Неизвестный автор (Юрид. л-ра, 2010)
  Біобібліографічний покажчик присвячено науково-дослідницькій, педагогічній та громадській діяльності М. П. Орзіха.
 • Неизвестный автор (Юрид. л-ра, 2011)
  Біобібліографічний покажчик містить нариси про М. М. Шульгу, хроніку його життя та діяльності, перелік друкованих праць, літературу про нього, а також довідковий апарат видання.
 • Неизвестный автор (Юрид. л-ра, 2010)
  Біобібліографічне видання присвячено науково-дослідницькій, педагогічній та громадській діяльності Н. А. Мирошниченко.
 • Єленич, С. І. (Одеса : Юридична література, 2015)
  Біобібліографічний покажчик підготовлено до 80-річчя від дня народження доктора медичних наук, професора кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія» Олега Юрійовича Нетудихатки. Покажчик ...
 • Неизвестный автор (2015-11-05)
  Дитячий Екологічний Парламент – недержавна, неприбуткова спілка дітей, які є представниками від дитячих громадських екологічних організацій.Мета сесії Парламенту – консолідація зусиль дитячих громадських і ...
 • Єленич, Світлана Іграфівна; Стефанчишена, Тетяна Михайлівна (Одеса : Юридична література, 2016)
  Біобібліографічне видання присвячено науково-дослідницькій та педагогічній діяльності відомого правознавця, провідного вченого нашої країни у галузі загальнотеоретичної юриспруденції, доктора юридичних наук, професора, ...
 • Неизвестный автор (Юрид. л-ра, 2011)
  покажчик містить перелік друкованих праць, відомості про життєвий шлях, трудову, наукову і навчально-педагогічну діяльність О. А. Івакіна
 • Неизвестный автор (Юрид. л-ра, 2009)
  Покажчик містить матеріали про життєвий шлях, трудову, наукову і навчально-педагогічну діяльність П. П. Музиченкка.
 • Іванійчук, Таісія; Иванийчук, Таисия Юрьевна; Ivaniichuk, Taisiia (презентация, 2015)
  Зазначено, що на сучасному етапі розвитку правової системи України та сфери бібліотечної діяльності в нашій державі бібліотечне право – це комплексне правове явище, яке складає самостійний інститут законодавства. Наголошено ...
 • Неизвестный автор (Одесса: Юрид. л-ра, 2009)
  Присвячюється науковій, професійній, педагогічній та громадсько-політичній діяльності президента Одеської національної юридичної академії С.В. Ківалова.
 • Іванійчук, Таісія Юріївна; Зубченко, Надія Ігорівна; Дремлюга, Ольга Олексіївна (2015-11-25)
 • Неизвестный автор (Юрид. л-ра, 2007)
  Журнал містить реферати та анотації видань — книг, монографій, навчальних посібників, збірників наукових праць, матеріалів конференцій, авторефератів дисертацій, періодичних видань та ін., що відповідають ...
 • Неизвестный автор (Юрид. л-ра, 2007)
  Журнал містить реферати та анотації видань — книг, монографій, навчальних посібників, збірників наукових праць, матеріалів конференцій, авторефератів дисертацій, періодичних видань та ін., що відповідають ...
 • Неизвестный автор (Юрид. л-ра, 2008)
  Журнал містить реферати та анотації видань — книг, монографій, навчальних посібників, збірників наукових праць, матеріалів конференцій, авторефератів дисертацій, періодичних видань та ін., що відповідають ...