Конституційно-правові засади реалізації державної молодіжної політики в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Панасюк, Віта Миколаївна
dc.date.accessioned 2017-10-14T15:25:08Z
dc.date.available 2017-10-14T15:25:08Z
dc.date.issued 2017-11-17
dc.identifier.citation Панасюк В.М. Конституційно-правові засади реалізації державної молодіжної політики в Україні : дис.. … канд. юрид наук : 12.00.02 / Панасюк Віта Миколаївна. – Одеса, 2017. – 215 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/8024
dc.description Панасюк В.М. Конституційно-правові засади реалізації державної молодіжної політики в Україні : дис.. … канд. юрид наук : 12.00.02 / Панасюк Віта Миколаївна. – Одеса, 2017. – 215 с. ru_RU
dc.description.abstract Дисертація присвячена дослідженню конституційно-правових засад реалізації державної молодіжної політики в Україні. Визначено поняття та зміст категорії «конституційно-правові засади реалізації державної молодіжної політики». Обґрунтовано визначення «конституційно-правових засад реалізації державної молодіжної політики», під якими запропоновано розуміти систему ідей, цілей, принципів, яких закріплено, або які випливають зі змісту норм Конституції і Законів України і є основою правового та інституційного забезпечення діяльності держави та взаємодії органів публічної влади з молоддю, інститутами громадянського суспільства з метою створення умов для повноцінного розвитку молоді. Виокремлено та класифіковано суспільні відносини у сфері реалізації державної молодіжної політики, які належать до предмета конституційно-правового регулювання, а також виявлено його специфічні характеристики. Виявлено проблеми конституційно-правового забезпечення реалізації державної молодіжної політики та визначено способи підвищення ефективності дії норм, зокрема, шляхом проведення правового моніторингу ефективності молодіжного законодавства, моніторингу діяльності органів державної діяльності, експерименту, моделювання та експертизи із залученням молоді та інститутів громадянського суспільства. Доведено, що ефективність реалізації державної молодіжної політики знаходиться у прямій залежності від активної співпраці держави в особі відповідних органів, молоді та інститутів громадянського суспільства та розкрито систему організаційно-правових форм взаємодії усіх суб’єктів реалізації державної молодіжної політики. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject державна молодіжна політика ru_RU
dc.subject молодь ru_RU
dc.subject доктрина ru_RU
dc.subject концепція ru_RU
dc.subject програма ru_RU
dc.subject стратегія ru_RU
dc.subject організаційно-правові форми взаємодії ru_RU
dc.subject государственная молодёжная политика ru_RU
dc.subject молодёжь ru_RU
dc.subject доктрина ru_RU
dc.subject концепция ru_RU
dc.subject программа ru_RU
dc.subject стратегия ru_RU
dc.subject организационно-правовые формы взаимодействия ru_RU
dc.subject state youth policy ru_RU
dc.subject youth ru_RU
dc.subject doctrine ru_RU
dc.subject concept ru_RU
dc.subject program ru_RU
dc.subject strategy ru_RU
dc.title Конституційно-правові засади реалізації державної молодіжної політики в Україні ru_RU
dc.title.alternative дис. ... к.ю.н. : 12.00.02 ru_RU
dc.type Thesis ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Спеціалізована вчена рада Д 41.086.01
    Спеціалізована вчена рада Д 41.086.01 приймає до розгляду і проводить захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук зі спеціальностей: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право; 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура

Show simple item record