Публічне управління у галузі фізичної культури і спортуFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Слободянюк (Журба) Марина Анатоліївна
    доцент кафедри адміністративного і фінансового права, кандидат юридичних наук
  • Спеціалізована вчена рада Д 41.086.01
    Спеціалізована вчена рада Д 41.086.01 приймає до розгляду і проводить захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук зі спеціальностей: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право; 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура