Browsing Часопис цивілістики by Issue Date

Browsing Часопис цивілістики by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Holubieva, Nelli Yu. (2014)
  Стаття присвячена дослідженню значення загальної теорії (вчення) про зобов’язання для подальшого вдосконалення цивільного законодавства та методологічні засади побудови загальної концепції про зобов’язання. Зроблено висновок, ...
 • Полуніна, Ольга Олександрівна; Полунина, Ольга Александровна; Polunina, Olga A. (2014)
  Стаття присвячена характеристиці договору купівлі-продажу та особливостям його укладання. Приділено увагу розгляду істотних умов, предмету даного договору. Проаналізовано норми ЦК України, які регулюють ...
 • Бессараб, Наталія Миколаївна; Бессараб, Наталья Николаевна; Bessarab, Nataliia M. (2014)
  У статті на підставі аналізу норм чинного цивільного процесуального законодавства України та міжнародних угод розглянуто особливості визначення територіальної підсудності справ за позовами до перевізників, що виникають із ...
 • Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana Ivanivna (2014)
  Розірвання шлюбу є одним з видів припинення шлюбу, передбачених Сімейним кодексом України. Сімейне законодавство України передбачає, що розірвання шлюбу в судовому порядку можливе як за взаємною згодою подружжя, так і за ...
 • Абрамов, Максим Вікторович; Абрамов, Максим Викторович; Abramov, Maksym V. (2014)
  У статті автор досліджує правові норм, що регламентують підстави усунення спадкоємців від права на спадкування в римському праві. Вказуються причини появи правових норм, які стосуються усунення від права на спадкування.
 • Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, Вера Александровна; Tokareva, Vira O. (2014)
  Стаття присвячена питанням, які виникають у зв’язку із законодавчими спробами встановити захист інноваційного дизайну та запобігти проявам піратства галузі індустрії моди у США. Розглянуті точки зору прибічників встановлення ...
 • Смилянец, Ирина Петровна; Смілянець, Ірина Петрівна; Smilyanets, Iryna P. (2014)
  Правовой институт римской семьи относится к числу специфических. Специфика эта заключается в том, что не каждая семья и не всякие родственного характера отношения мужчины и женщины признавались браком, порождающие правовые ...
 • Костова, Наталія Іванівна; Костова, Наталия Ивановна; Kostova, Natalia I. (2014)
  Стаття присвячена дослідженню, яке спрямоване на попередження порушення прав та інтересів засновників товариства, самого товариства та його майбутніх акціонерів.
 • Бааджи, Наталія Пилипівна; Бааджи, Наталья Филипповна; Baadzhy, Nataliya P. (2014)
  Окреслено коло основних проблем у сфері судового захисту права інтелектуальної власності та можливих шляхів їх вирішення. Зазначено, що питання правового захисту відіграють основоположну роль у дослідженні ...
 • Наконечний, Андрій Богданович; Наконечный, Андрей Богданович; Nakonechniy, Andriy B. (2014)
  В статті розглядаються питання правової природи та особливостей інституту примусового відчуження земельних ділянок за законодавством України.
 • Деревнин, Владимир Сергеевич; Деревнін, Володимир Сергійович; Derevnin, Volodymyr S. (2014)
  В статье рассматриваются особенности правового регулирования участия несовершеннолетних в имущественных отношениях. Автор анализирует теоретические и практические проблемы, связанные с правовым статусом несовершеннолетних ...
 • Швидка, Вікторія Георгіївна; Швидка, Виктория Георгиевна; Shvidka, Viktoriia H. (2014)
  У статті досліджується розвиток договору найму житлового приміщення за радянським законодавством, його відокремлення від договору майнового найму, основні законодавчі акти, які закріплювали відносини житлового найму. ...
 • Фомічова, Наталя Василівна; Фомичева, Наталия Васильевна; Fomicheva, Nataliya V. (2014)
  Стаття присвячена дослідженню права на відмову від прийняття спадщини. Основна увага зосереджена на аналізі та визначенні основних проблем здійснення права на відмову від прийняття спадщини, а також формуванню відповідних ...
 • Верховець, Ксенія Сергіївна; Верховец, Ксения Сергеевна; Verkhovets, Ksenija S. (2014)
  В статті досліджуються проблеми зміни та припинення договору про сплату аліментів на дитину. Приділено увагу питанню розірвання та визнання недійсним правочину. Крім того, проаналізовано судову практику, що ...
 • Терещенко, Вікторія Юріївна; Терещенко, Виктория Юрьевна; Tereshchenko, Viktoriia Yu. (2014)
  Статтю присвячено дослідженню цивільно-правових наслідків, що наступають за здійснення самочинного будівництва. Основна увага приділена дослідженню такого засобу захисту права як визнання права та визначенню його місця ...
 • Харитонова, Тетяна Євгенівна; Харитонова, Татьяна Евгениевна; Kharitonova, Tetiana Ye. (2014)
  Стаття присвячена огляду літератури та з’ясуванню стану дослідження права на чужу земельну ділянку. Огляд здійснювався з врахуванням генезису даного правового явища, від початку його формування і до розуміння правознавцями ...
 • Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Юлия Васильевна; Kryvenko, Yulia V. (2014)
  Стаття присвячена дослідженню окремих питань, які стосуються визначення права дитини на свободу віросповідання. Основна увага приділена праву дитини на свободу віросповідання з врахуванням особливостей цивільно-правового ...
 • Кривенко, Максим Олегович; Кривенко, Максим Олегович; Kryvenko, Maksym O. (2014)
  Стаття присвячена розгляду історії виникнення організацій колективного управління майновими правами авторів музичних творів.
 • Михайлюк, Галина Олегівна; Михайлюк, Галина Олеговна; Mykhailiuk, Galina O. (2014)
  Стаття присвячена дослідженню правової природи міжнародної угоди як джерела вдосконалення цивільного законодавства України. Проаналізовано співвідношення міжнародних договорів з актами внутрішньодержавного права. Розглядаються ...
 • Гребенщікова, Тетяна Аркадіївна; Гребенщикова, Татьяна Аркадьевна; Grebenschikova, Tatiana A. (2014)
  Стаття присвячена проблематиці визначення суб’єктивного складу зобов’язань, що виникають у зв’язку зі створенням загрози завдання шкоди, виникненню зобов’язань між особою, майновим або особистим правам та інтересам якої ...