Browsing Часопис цивілістики by Title

Browsing Часопис цивілістики by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kharytonov, Evhen Olehovich; Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Евгений Олегович; Sukha Yulia, Yulia Serhyivna; Суха, Юлія Сергіївна; Сухая, Юлия Сергеевна; Heiko, Myroslava Olehivna; Гейко, Мирослава Олегівна; Гейко, Мирослава Олеговна (2014)
  The article is devoted to the research of the most ambitious academic project of codification of private law in the EU – «Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference», ...
 • Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, Елена Ивановна; Kharitonova, Olena I.; Ульянова, Галина Олексіївна; Ульянова, Галина Алексеевна; Ulianova, Halyna O. (2014)
  У статті досліджено поняття наукового плагіату, закріплене у Законі України «Про вищу освіту». Розкрито наслідки виявлення наукового плагіату у дисертаціях на здобуття наукового ступеня. Визначено питання, які ...
 • Адаховська, Надія Сергіївна; Адаховская, Надежда Сергеевна; Adakhovska, Nadiia S. (2014)
  У даній статті розглядаються питання, пов’язані з видами опіки над майном та їх суміжних конструкцій. Виявляються особливості правового регулювання відносин з опіки над майном та їх суміжних конструкцій ...
 • Фомічова, Наталя Василівна; Фомичева, Наталия Васильевна; Fomicheva, Nataliya V. (2014)
  Стаття присвячена дослідженню права на відмову від прийняття спадщини. Основна увага зосереджена на аналізі та визначенні основних проблем здійснення права на відмову від прийняття спадщини, а також формуванню відповідних ...
 • Іванов, Андрій Валентинович; Иванов, Андрей Валентинович; Ivanov, Andrii V. (2014)
  У статті проведено загальний аналіз визнаних світовою теорією і практикою цивільного права моделей девелопменту нерухомості, виділені їх основні відмінності, розглянуті питання класифікації девелопменту нерухомості. Також ...
 • Терещенко, Вікторія Юріївна; Терещенко, Виктория Юрьевна; Tereshchenko, Viktoriia Yu. (2014)
  Статтю присвячено дослідженню цивільно-правових наслідків, що наступають за здійснення самочинного будівництва. Основна увага приділена дослідженню такого засобу захисту права як визнання права та визначенню його місця ...
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna V. (2014)
  Стаття присвячена розгляду поняття «господарський договір», його особливостей застосування відповідно до діючого законодавства. Розглядаються точки зору вчених стосовно даних питань. Визначаються особливості укладення ...
 • Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Юлия Васильевна; Kryvenko, Yulia V. (2014)
  Стаття присвячена дослідженню окремих питань, які стосуються визначення права дитини на свободу віросповідання. Основна увага приділена праву дитини на свободу віросповідання з врахуванням особливостей цивільно-правового ...
 • Журило, Сергій Сергійович; Журило, Сергей Сергеевич; Zhurylo, Sergei S. (2014)
  Стаття присвячена розгляду питань, пов’язаних з усиновленням дітей-громадян України іноземними громадянами. Зокрема, проаналізовані законодавчі та нормативно-правові акти, які регулюють дані питання, статистика усиновлень ...
 • Полуніна, Ольга Олександрівна; Полунина, Ольга Александровна; Polunina, Olga A. (2014)
  Стаття присвячена характеристиці договору купівлі-продажу та особливостям його укладання. Приділено увагу розгляду істотних умов, предмету даного договору. Проаналізовано норми ЦК України, які регулюють ...
 • Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, Вера Александровна; Tokareva, Vira O. (2014)
  Стаття присвячена питанням, які виникають у зв’язку із законодавчими спробами встановити захист інноваційного дизайну та запобігти проявам піратства галузі індустрії моди у США. Розглянуті точки зору прибічників встановлення ...
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Holubieva, Nelli Yu. (2014)
  Стаття присвячена дослідженню значення загальної теорії (вчення) про зобов’язання для подальшого вдосконалення цивільного законодавства та методологічні засади побудови загальної концепції про зобов’язання. Зроблено висновок, ...
 • Деревнин, Владимир Сергеевич; Деревнін, Володимир Сергійович; Derevnin, Volodymyr S. (2014)
  В статье рассматриваются особенности правового регулирования участия несовершеннолетних в имущественных отношениях. Автор анализирует теоретические и практические проблемы, связанные с правовым статусом несовершеннолетних ...
 • Дашковська, Тетяна Миколаївна; Дашковская, Татьяна Николаевна; Dashkovska, Tatiana M. (2014)
  Стаття присвячена дослідженню загальної категорії «правова система» і процесу формування основних правових систем сучасності, у яких найбільш яскравий прояв отримало співвідношення матеріального і процесуального, встановлення ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Ye. O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, O. I. (2014)
  У статті проведено аналіз права в цілому і приватного права, зокрема. Розглянуто приватне право, як концепт, який виступає як елемент національних правих систем, проявляючись як національне цивільне право. А ...
 • Некіт, Катерина Георгіївна; Некит, Катерина Георгиевна; Nekit, Kateryna H.; Басай, Олег Вікторович; Басай, Олег Викторович; Basay, Oleg V. (2014)
  Статтю присвячено дослідженню методологічного значення засад цивільного законодавства. Визначено співвідношення принципів цивільного права та засад цивільного законодавства. Проведено класифікацію засад цивільного ...
 • Михайлюк, Галина Олегівна; Михайлюк, Галина Олеговна; Mykhailiuk, Galina O. (2014)
  Стаття присвячена дослідженню правової природи міжнародної угоди як джерела вдосконалення цивільного законодавства України. Проаналізовано співвідношення міжнародних договорів з актами внутрішньодержавного права. Розглядаються ...
 • Швидка, Вікторія Георгіївна; Швидка, Виктория Георгиевна; Shvidka, Viktoriia H. (2014)
  У статті досліджується розвиток договору найму житлового приміщення за радянським законодавством, його відокремлення від договору майнового найму, основні законодавчі акти, які закріплювали відносини житлового найму. ...
 • Костова, Наталія Іванівна; Костова, Наталия Ивановна; Kostova, Natalia I. (2014)
  Стаття присвячена дослідженню, яке спрямоване на попередження порушення прав та інтересів засновників товариства, самого товариства та його майбутніх акціонерів.
 • Мельник, Олександр Володимирович; Мельник, Александр Владимирович; Melnyk, Oleksandr V. (2014)
  Стаття присвячена визначенню підґрунтя для дослідження особистих немайнових відносин між батьками та усиновленими дітьми. Розглядаються наукові дослідження відповідно до трьох напрямків: теорія особистих немайнових прав; ...