Академічний плагіат: поняття та наслідки виявлення відповідно до нового Закону України "Про вищу освіту"Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Ульянова Галина Олексіївна
    науковець-цивіліст, доктор юридичних наук, професор кафедри інтелектуальної власності і патентної юстиції, проректор з навчальної роботи Національного університету «Одеська юридична академія»
  • Харитонова Олена Іванівна
    завідуюча кафедрою інтелектуальної власності та корпоративного права, доктор юридичних наук, професор
  • Часопис цивілістики. Випуск 17
    Науково-практичний журнал. Випуск 17