Фактори, що впливають на зміну електоральних орієнтацій виборців у процесі виборчої кампанії

Show simple item record

dc.contributor.author Розік, М. В.
dc.contributor.author Розик, М. В.
dc.contributor.author Rozik, M. V.
dc.date.accessioned 2017-11-16T10:15:10Z
dc.date.available 2017-11-16T10:15:10Z
dc.date.issued 2017-10-06
dc.identifier.citation Розік М .В. Фактори, що впливають на зміну електоральних орієнтацій виборців у процесі виборчої кампанії / М. В. Розік // «UChoice: 4P» Ukrainian Choice: Public Policy, Politics, Psychology: матер. Третьої міждисципл. наук-практ. конфер. (м. Одеса, 6 жовтня 2017 р.) / за заг. ред. Д. В. Яковлева. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. – С. 43-47 ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/8315
dc.description Розік М .В. Фактори, що впливають на зміну електоральних орієнтацій виборців у процесі виборчої кампанії / М. В. Розік // «UChoice: 4P» Ukrainian Choice: Public Policy, Politics, Psychology: матер. Третьої міждисципл. наук-практ. конфер. (м. Одеса, 6 жовтня 2017 р.) / за заг. ред. Д. В. Яковлева. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. – С. 43-47 ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса ru_RU
dc.subject вибори ru_RU
dc.subject виборча кампанія ru_RU
dc.subject електоральна орієнтація ru_RU
dc.subject зміна електоральних орієнтацій ru_RU
dc.subject виборці ru_RU
dc.subject електорат ru_RU
dc.subject електоральна поведінка ru_RU
dc.subject політична лояльність ru_RU
dc.subject електоральний маркетинг ru_RU
dc.subject активність виборців ru_RU
dc.subject выборы ru_RU
dc.subject избирательная кампания ru_RU
dc.subject электоральная ориентация ru_RU
dc.subject изменение электоральных ориентаций ru_RU
dc.subject избиратели ru_RU
dc.subject электорат ru_RU
dc.subject электоральное поведение ru_RU
dc.subject политическая лояльность ru_RU
dc.subject электоральный маркетинг ru_RU
dc.subject активность избирателей ru_RU
dc.subject election ru_RU
dc.subject election campaign ru_RU
dc.subject electoral orientation ru_RU
dc.subject change of electoral orientations ru_RU
dc.subject voters ru_RU
dc.subject electorate ru_RU
dc.subject electoral behavior ru_RU
dc.subject political loyalty ru_RU
dc.subject electoral marketing ru_RU
dc.subject activity of voters ru_RU
dc.title Фактори, що впливають на зміну електоральних орієнтацій виборців у процесі виборчої кампанії ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record