Публікації факультету

Публікації факультету

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Гончарук-Чолач, Тетяна Вікторівна; Гончарук-Чолач, Т. В.; Гончарук-Чолач, Татьяна Викторовна; Honcharuk-Cholach, Tetiana V.; Рудакевич, Олег Михайлович; Рудакевич, О. М.; Rudakevych, Oleh M. (Тернопіль : ЗУНУ, 2021)
  У монографії розкрито соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації. З’ясовано концептуальні засади розвитку України в глобалізованому світі, проаналізовано духовні пріоритети української ...
 • Янушевич, І. А.; Янушевич, И. А.; Yanushevych, I. A. (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Існування модальності дозволяє аналізувати форми людської діяльності, культури і свідомості з погляду їх відтворювального змісту. Аналіз тієї або іншої функції культури не зводиться до її ототожнення з модальністю, але ...
 • Шедяков, Володимир Євгенович; Шедяков, Владимир Евгеньевич; Shedyakov, Volodymyr Ye. (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Природа идеального исследуется в соотношении всеобщего и специфического в процессах социализации/аккультурации и индивидуализации, творческого и отчуждённого освоения мира. Борьба смыслов/идеалов рассматривается в контексте ...
 • Федоров, Валентин Андрійович; Федоров, Валентин Андреевич; Fedorov, Valentyn A. (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Дослідження присвячене актуальній для сучасної України темі – визначенню ролі боргових зобов’язань у процесі формування ефективної державної політики. З’ясовано потенціал щодо використання в Україні досвіду деяких зарубіжних ...
 • Соснін, Олександр Васильович; Соснин, Александр Васильевич; Соснин, Александр; Sosnin, Oleksandr V.; Воронкова, Валентина Григорівна; Воронкова, В. Г.; Voronkova, V. G. (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Мета наукового дослідження – концептуалізація проблем людини і суспільства, суспільства і людини, людини і людини, що розвиваються в мінливій сфері інформаційного простору. Проблеми людини отримали своє подальше вивчення, ...
 • Салата, Г. В.; Салата, Г. В.; Salata, G. V. (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  У публікації зроблена спроба проаналізувати методику і методологію дослідження з біографії видатного інженера-механіка та мостобудівника Л.Д. Проскурякова у проблемному полі біографічної реконструкції біокультурної ...
 • Савойська, Світлана Василівна; Савойская, Светлана Васильевна; Savoyska, Svitlana V. (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Аналізується зміст, сутність, характер ідеї і комунікативної дії та їх вплив на здійснення мовної політики в Україні. Складовою частиною моделі мовної політики є квадрівіум, в основі якого перебуває мова, ідея, комунікативна ...
 • Рубанов, В. В.; Рубанов, В. В.; Rubanov, V. V. (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Ідентифікуються основні суб’єкти політичного аналізу, методи та процедури дослідження політичних проблем. Аналізуються основні види політологічного знання – аналітичне та експертне, які продукуються за допомогою кількісних ...
 • Пальшков, Костянтин Євгенович; Пальшков, Константин Евгеньевич; Palshkov, Kostyantyn Ye. (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  У статті розглядається вплив історико-культурного, географічного та економічного чинників на зміст посткомуністичної трансформації Естонії, Латвії та Литви. Наведені фактори визначали зміст реформ не тільки окремо, а й ...
 • Надибська, О. Я.; Надыбская, Оксана Ярославовна; Nadybska, O. Ya. (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  У статті здійснюється аналіз системи знання особливості та соціуму, що мають одне джерело походження, але різну природу та різний зміст. Системи знань особистості та соціуму мають різне співвідношення в різних культурах. ...
 • Коломиец, Юлия Юрьевна; Коломієць, Юлія Юріївна; Kolomiets, Yuliya Yu. (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Статья посвящена осмыслению процесса предпонимания и понимания уголовного права. Была поставлена цель создания целостного представления об уголовном праве, при котором вся уголовно-правовая наука была бы вписана в систему ...
 • Казаков, М. А.; Казаков, М. А.; Kazakov, M. A. (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Статья посвящена экспозиции деятельностного подхода в контексте современных исследований в области эпистемологии. Рассматриваются концептуальные основания для деятельностного подхода; критикуются программы в эпистемологии, ...
 • Балюн, О. О.; Балюн, О. О.; Balyun, O. O.; Кашпур, А. О.; Кашпур, А. О.; Kashpur, A. O. (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Зміна комунікаційної моделі, підґрунтям якої є значне розширення персональних комунікаційних можливостей, спонукала зміни в такій важливій системі взаємовідносин між людьми, як політика. Через це у сучасному стрімкому світі ...
 • Асафайло, В. В.; Асафайло, В. В.; Asafaylo, V. V. (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Статтю присвячено актуальній для сучасного політологічного дискурсу темі – дослідженню проблеми політичної корупції. Визначено ідейні джерела антикорупційної діяльності; розглянуто економічні, соціальні та політичні складники ...
 • Ивакин, Алексей Аркадьевич; Івакін, Олексій Аркадійович; Ivakin, Alexey A. (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Автор исходит из того понимания «идеи», которое было присуще Платону – первооткрывателю того факта, что универсум не только материален, но и идеален. Автор опирается также на философию Гегеля, развившего содержание ...
 • Ивакин, Алексей Аркадьевич; Асафайло, В. В.; Балюн, О. О.; Кашпур, А. О.; Казаков, М. А.; Коломиец, Юлия Юрьевна; Надибська, О. Я.; Пальшков, К. Є.; Рубанов, В. В.; Савойська, С. В.; Салата, Г. В.; Соснін, О. В.; Воронкова, В. Г.; Федоров, В. А.; Шедяков, В. Е.; Янушевич, І. А. (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
 • Арабаджиєв, Дмитро Юрійович; Бедрак, Наталія Миколаївна; Блінцова, Вікторія Олегівна; Борщ, Костянтин Костянтинович; Бурий, Андрій Романович; Бурлачук, Віктор Фокич; Варинський, Владислав Олексійович; Казаков, Мстислав Андрійович; Капустіна, Надія Борисівна; Кіоссе, Лідія Михайлівна; Козаченко, Олександр Васильович; Колеснікова, Юлія Сергіївна; Коломієць, Юлія Юріївна; Кройтор, Артем Вікторович; Куцька, Олеся Миколаївна; Кушерець, Тамара Вікторівна; Лісіцин, Віталій Вікторович; Луньков, Артур Володимирович; Малінін, Володимир Володимирович; Мельниченко, Анатолій Анатолійович; Мусиченко, Ольга Михайлівна; Надибська, Оксана Ярославівна; Наумкіна, Світлана Михайлівна; Никитченко, Олена Едуардівна; Пальшков, Костянтин Євгенович; Смазнова, Ірина Сергіївна; Стадник, Світлана Євстафіївна; Сумарокова, Людмила Миколаївна; Ханстантинов, Віталій Олександрович; Шамша, Ігор Володимирович; Яковлев, Денис Вікторович; Яковлева, Лілія Іванівна (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2015)
 • Бакала, Артур Анатолиевич; Бейлін, Михайло Валерійович; Бурий, Андрій Романович; Воронкова, Валентина Григорівна; Голка, Валерія Євгенівна; Денисова, Анастасія Олександрівна; Завальнюк, Володимир Васильович; Замкова, Н.Л.; Івакін, Олексій Аркадійович; Кіслов, Денис Васильович; Конах, Вікторія Костянтинівна; Лісіцин, Віталій Вікторович; Луцук, Людмила Олегівна; Макаренко, Лілія Петрівна; Максименюк, Марина Юріївна; Мартинов, Роман Сергійович; Матюшина, Інна Іванівна; Мельник, Вікторія Володимирівна; Муц, Луай Файсал; Надибська, Оксана Ярославівна; Наумкіна, Світлана Михайлівна; Нікітенко, Віталіна Олександрівна; Павлова, Тетяна Сергіївна; Палій, Оксана Миколаївна; Пальшков, Костянтин Євгенович; Романкова, Лілія Миколаївна; Савойська, Світлана Василівна; Санакуєв, Микола Георгійович; Slyusar, Vadym; Смазнова, Ірина Сергіївна; Соснін, Олександр Васильович; Сумарокова, Людмила Миколаївна; Третьякова, Тетяна Миколаївна; Харечко, Ірина Зеновіївна; Чукут, Світлана Анатоліївна; Шедяков, Володимир Євгенович; Яковлев, Денис Вікторович (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2016)