Абсолютная идея и ее воплощениеFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Івакін Олексій Аркадійович
    завідувач кафедри філософії Національного університету "Одеська юридична академія". Доктор філософських наук, професор, Почесний професор Національного університету "Одеська юридична академія", Лауреат Державної премії Казахської РСР в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України
  • Ідея і дія : погляд Ф./П./П./С./ : колективна монографія (2017)
    Ідея і дія : погляд Ф./П./П./С./ : колективна монографія / за заг. ред. О. А. Івакіна, Д .В. Яковлева. - Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - 196 с.