Репутаційний капітал політичного суб’єкта як ресурс перетворення ідеї на дію

Show simple item record

dc.contributor.author Балюн, О. О.
dc.contributor.author Балюн, О. О.
dc.contributor.author Balyun, O. O.
dc.contributor.author Кашпур, А. О.
dc.contributor.author Кашпур, А. О.
dc.contributor.author Kashpur, A. O.
dc.date.accessioned 2017-11-17T11:03:03Z
dc.date.available 2017-11-17T11:03:03Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Балюн О. О. Репутаційний капітал політичного суб’єкта як ресурс перетворення ідеї на дію / О. О. Балюн, А. О. Кашпур // Ідея і дія : погляд Ф./П./П./С./ : колективна монографія / за заг. ред. О. А. Івакіна, Д .В. Яковлева. - Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 29-40. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/8339
dc.description Балюн О. О. Репутаційний капітал політичного суб’єкта як ресурс перетворення ідеї на дію / О. О. Балюн, А. О. Кашпур // Ідея і дія : погляд Ф./П./П./С./ : колективна монографія / за заг. ред. О. А. Івакіна, Д .В. Яковлева. - Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 29-40. ru_RU
dc.description.abstract Зміна комунікаційної моделі, підґрунтям якої є значне розширення персональних комунікаційних можливостей, спонукала зміни в такій важливій системі взаємовідносин між людьми, як політика. Через це у сучасному стрімкому світі виборець вимагає від політичного суб’єкта фактично негайного втілення його публічно заявлених намірів (передвиборчих обіцянок), розглядаючи публічну заявку «наміру» як першу фазу дії з його реалізації. До того ж, дедалі більша кількість виборців схильні до швидкої зміни своїх уподобань: вони оперативно змінюють об’єкт своєї підтримки, якщо виникає сумнів у його спроможності втілити у реальність ті наміри, які він декларує. У цьому дослідженні на конкретних прикладах розглядаються причини динамічної зміни рейтингів підтримки політиків виборцями та формулюються вимоги до політичних суб’єктів адекватних критеріям сучасного суспільства. Доведено, що фактор часу між оголошеними намірами та їх виконанням впливає на рейтинг політика, а відповідно, й на його репутацію. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Херсон : Видавничий дім «Гельветика» ru_RU
dc.subject політика ru_RU
dc.subject репутація ru_RU
dc.subject політичний суб’єкт ru_RU
dc.subject репутаційний капітал ru_RU
dc.subject перетворення ідеї на дію ru_RU
dc.subject политика ru_RU
dc.subject репутация ru_RU
dc.subject политический субъект ru_RU
dc.subject репутационный капитал ru_RU
dc.subject превращение идеи в действие ru_RU
dc.subject politics ru_RU
dc.subject reputation ru_RU
dc.subject political subject ru_RU
dc.subject reputational capital ru_RU
dc.subject transformation of idea to activity ru_RU
dc.title Репутаційний капітал політичного суб’єкта як ресурс перетворення ідеї на дію ru_RU
dc.type Book chapter ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record