ПросмотрТрадиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє. Том 2. по теме "administrative process"

ПросмотрТрадиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє. Том 2. по теме "administrative process"

Отсортировать по:Порядку:Результатам:

  • Неизвестный автор (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017-05-19)
    У другому томі збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє» (до 20-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та ...