Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє. Том 2: Recent submissions