Обстановка злочину як елемент криміналістичної характеристики злочинів



Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 12.00.09
    кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
  • Динту Валерія Аркадіївна
    кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики