Актуальні проблеми держави і права. – 2015. – Випуск 75

Актуальні проблеми держави і права. – 2015. – Випуск 75

 

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: В. В. Завальнюк (голов. ред.) [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва. – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. – Вип. 75. – 460 с.

Recent Submissions

View more