Актуальні проблеми держави і права. – 2016. – Випуск 76

Актуальні проблеми держави і права. – 2016. – Випуск 76

 

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: В. В. Завальнюк (голов. ред.) [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва. – Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2016. – Вип. 76. – 206 с.

Recent Submissions

View more