Актуальні проблеми держави і права. – 2016. – Випуск 76: Recent submissions