Актуальні проблеми держави і права. – 2016. – Випуск 77

Актуальні проблеми держави і права. – 2016. – Випуск 77

 

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: В. В. Завальнюк (голов. ред.) [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва. – Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2016. – Вип. 77. – 228 с.

Недавние добавления

View more