Актуальні проблеми держави і права. – 2016. – Випуск 77: Recent submissions