Актуальні проблеми держави і права. – 2017. – Випуск 78

Актуальні проблеми держави і права. – 2017. – Випуск 78

 

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: В. В. Завальнюк (голов. ред.) [та ін.]. – Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. – Вип. 78. – 192 с.

Recent Submissions

View more