Browsing Актуальні проблеми держави і права. – 2017. – Випуск 78 by Author