Кафедра політичних теорій

Кафедра політичних теорій

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Мамонтова, Елла (Одеса, 2022)
 • Кормич, Людмила; Кормич, Анатолій (Одеса, 2022)
 • Козьміних, Альона Віталіївна; Козьміних, Альона (Одеса, 2022)
 • Краснопольська, Т. М.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Krasnopolska, T. M.; Милосердна, І. М.; Милосердна, Ірина Михайлівна; Myloserdna, I. M. (ВД "Гельветика", 2022)
  Стаття присвячена аналізу уявлень щодо цифрової дипломатії як основи нової публічної дипломатії. Встановлено, що передумовами виникнення публічної дипломатії стали глобалізація, розвиток комунікаційних технологій та ...
 • Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Іванівна; Kormych, L. I.; Кормич, А. І.; Kormych, A. I. (ВД "Гельветика", 2022)
  У статті проаналізовані концептуальні засади процесу вдосконалення публічного управління в епоху цифровізації. У центрі уваги питання змісту та співвідношення електронного урядування та електронної демократії. Проблема ...
 • Ненько, Сергій Сергійович; Ненько, С. С.; Ненько, Сергей Сергеевич; Nenko, Serhii S.; Тюхтенко, Наталія Анатоліївна; Тюхтенко, Н. А.; Тюхтенко, Наталия Анатольевна; Tiukhtenko, Nataliia A.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська, Т. М.; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Тetiana М. (Baltija Publishing, 2021)
  The subject of the study are organizational and economic relations arising in the process of administrative and legal support of management of integrated economic structures in a globalized business processes. Methodology. ...
 • Завгородня, Ю. В.; Завгородня, Юлія Володимирівна; Zavhorodnia, Yuliia V. (Одеса, 2021)
  Протиборство сучасних політичних акторів набуває нових форм та проявів. Впливові політичні лідери виходять за територіальні межі окремих країн, політичних організацій та міжнародних громадських об’єднань та стають не ...
 • Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V.; Бурик, Зоряна Михайлівна; Бурик, З. М.; Buryk, Zoriana M.; Стріха, Людмила Олександрівна; Стріха, Л. О.; Strikha, Liudmyla O.; Вонсович, Сергій Геннадійович; Вонсович, С. Г.; Vonsovych, Serhii H.; Воропаєва, Тетяна Сергіївна; Воропаєва, Т. С.; Voropaieva, Tetiana S.; Voropayeva, Tatiana; Баранова, Олена Володимирівна; Баранова, О. В.; Baranova, Olena V. (Universidad de Almería, 2021)
  The current experience of lobbying interests in Europe requires a detailed study of legislation to provide open public access to the Transparency Register and to promote the use of lobbying transparency mechanisms in ...
 • Кольцов, Віталій Михайлович; Кольцов, В. М.; Кольцов, Виталий Михайлович; Koltsov, Vitalii M.; Ломжець, Юлія Вікторівна; Ломжець, Ю. В.; Ломжец, Юлия Викторовна; Lomzhets, Yuliia V. (Baltija Publishing, 2020)
  The article is devoted to the analysis of the main stages of creation and development of the Visegrad Group as a regional grouping, which is successfully developing when being a member of NATO and the European Union. This ...
 • Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.; Вітман, Костянтин Миколайович; Вітман, К. М.; Витман, Константин Николаевич; Vitman, Kostiantyn M. (Baltija Publishing, 2019)
  In the world practice, corporate social responsibility (CSR) is recognized an important component of sustainable development strategy, for which reason governments of many countries pay considerable attention to the promotion ...
 • Цуркан-Сайфуліна, Юлія Василівна; Цуркан-Сайфуліна, Ю. В.; Цуркан-Сайфулина, Юлия Васильевна; Tsurkan-Saifulina, Yuliia V.; Вітман, Костянтин Миколайович; Вітман, К. М.; Витман, Константин Николаевич; Vitman, Kostiantyn M.; Колодін, Денис Олексійович; Колодін, Д. О.; Колодин, Денис Алексеевич; Kolodin, Denys O. (Rushing Water Publishers Ltd., 2019)
  Today, globalization processes are increasingly entering people’s lives and condition the continuous development of society as a fundamental principle of modern progress. Globalization, as an association based on global ...
 • Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, А. В.; Kroitor, Artem V. (Одеса, 2019)
  У статті розглянуто поняття «політичний акціонізм» як засіб і форму художнього вираження протесту та звернення суспільної уваги на значні проблеми політичної, соціальної сфери людського існування. ...
 • Вітман, К. М.; Кормич, А. І.; Vitman, K. M.; Kormych, A. I. (ВД "Гельветика", 2021)
  Стаття присвячена актуальній проблемі політичної дійсності, бо сучасна світова та національна практика переконливо доводять, що інформаційно-комунікаційний чинник відіграє важливу роль у всіх без винятку суспільних ...
 • Милосердна, І. М.; Краснопольська, Т. М.; Myloserdna, I. M.; Krasnopolska, T. M. (ВД "Гельветика", 2021)
  Стаття присвячена аналізу уявлень щодо визначення місця США в межах АТР, їх інтересів та перспектив співпраці з провідними країнами регіону. Встановлено, що в умовах значних змін в усіх сферах життєдіяльності Азіатсько-Т ...
 • Мамонтова, Е. В.; Mamontova, E. V. (ВД "Гельветика", 2021)
  Феномен політичного панування нерозривно пов’язаний із процесом легітимації. Як процес визнання політичного порядку на основі прийнятої в суспільстві системи цінностей та норм колективного існування, легітимація вимагає, ...
 • Пехник, А. В.; Завгородня, Ю. В.; Pekhnik, A. V.; Zavgorodnya, Yu. V. (ВД "Гельветика", 2021)
  У колективному дослідженні здійснюється аналіз вітчизняних наукових поглядів щодо ролі політичних технологій у розвитку органів управління. Сучасні політичні процеси потрібно перелашто вувати під нові форми та різновиди ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasieva, Mariana V.; Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Ивановна; Kormych, Liudmyla I.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Кулі-Іванченко, К. К.; Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K. (Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, 2019)
  У статті проаналізовано розвиток кримськотатарського національного руху в історичній ретроспективі. На підставі історичних подій та документів XX–XXI ст. встановлено, що активізація діяльності національного руху збігалася ...

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds