Кройтор Артем Вікторович

Кройтор Артем Вікторович

 

Recent Submissions

 • Пехник, Алевтіна Валентинівна; Пехник, Алевтина Валентинівна; Пехник, А. В.; Пехник, Алевтина Валентиновна; Pekhnyk, Alevtina V.; Pekhnyk, Alevtyna V.; Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, А. В.; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Пехник, Алевтина Валентинівна; Пехник, А. В.; Пехник, Алевтина Валентиновна; Pekhnyk, Alevtyna V.; Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Завгородняя, Юлия Владимировна; Zavhorodnia, Yuliia V.; Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, А. В.; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті розглянуто сучасні перетворення в галузі освітньої діяльності в українському суспільстві. Проведено аналіз різних форм освітнього процесу в умовах пандемії, їх проблемні аспекти та позитивні особливості, які виникли ...
 • Пехник, Алевтина Валентинівна; Пехник, А. В.; Пехник, Алевтина Валентиновна; Pekhnyk, Alevtyna V.; Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, А. В.; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статті розглянуто аспекти ефективності місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні в контексті розвитку громадянського суспільства як невід’ємного елемента процесу демократизації політичної ...
 • Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Завгородняя, Юлия Владимировна; Zavhorodnia, Yuliia V.; Zavhorodnia, Yuliia; Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, А. В.; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V.; Kroytor, Artem; Пехник, Алевтина Валентинівна; Пехник, А. В.; Пехник, Алевтина Валентиновна; Pekhnyk, Alevtyna V.; Pekhnik, Alevtina (Одеса : Фенікс, 2019)
  Політичний конфлікт містить загальні ознаки, які виділяють його від інших суспільних конфліктів, а можливі шляхи розвитку і подолання конфліктної ситуації уже встановленні на теоретичному та практичному рівнях. Однак, ...
 • Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, А. В.; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V.; Kroytor, Artem; Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Д. В.; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V.; Алексенцева-Тімченко, Катерина Сергіївна; Алексенцева-Тімченко, К. С.; Алексенцева-Тимченко, Екатерина Сергеевна; Aleksentseva-Timchenko, Kateryna S. (Мілан : Фонд якісної політики, 2019)
  У статті досліджено основні ідеологічні особливості практичної репрезентації проблеми релігійного вибору України у системі середньої освіти. Виявлено фактори, які впливають на інтерпретацію релігійного вибору України, ...
 • Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, А. В.; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V. (Одеса: Фенікс, 2018)
  У статті розглянуто технології маніпуляції у конструюванні інформаційного порядку денного, що використовуються засобами масової інформації з метою формування громадської думки, або в межах виборчих кампаній. На прикладі ...
 • Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, А. В.; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V. (Одеса: Фенікс, 2018)
  В статті розглянуто основні моделі демократичних переходів та практика їх застосування у пострадянських країнах, зокрема, Латвійській республіці, Польщі, Білорусії, Туркменістані, Російській федерації. Визначено, що для ...
 • Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, А. В.; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V.; Полухіна, Аліна Валеріївна; Полухіна, А. В.; Полухина, Алина Валерьевна; Polukhina, Alina V. (Одеса: Фенікс, 2017)
  У статті розглядається актуальне питання політичної науки – дослідження внутрішньопартійної структури та потреби її реструктуризації у процесі демократизації в Україні. Проаналізовано специфіку внутрішньопартійної організації ...
 • Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V.; Кройтор, А. В. (Одеса : Фенікс, 2017)
  Стаття присвячена аналізу основних етапів становлення парламентаризму в Україні, через призму конституційного процесу з моменту проголошення незалежності України. Зазначено що сталий розвиток демократії не можливий без ...
 • Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Яковлев, Д. В.; Yakovlev, Denys V.; Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, А.В.; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V. (Львів : «Ліга-Прес», 2020)
  Стаття присвячена дослідженню політичної ідеології як чинника формування партійної системи України на основі аналізу програми політичних партій України. У статті проаналізовано програми таких політичних партій: «Слуга ...
 • Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, А.В.; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V. (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, Артем Викторович; Krojtor, А. (2014)
 • Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, Артем Викторович; Krojtor, А. (2013)
  The article deals with topical issues of political science – the study of the interaction between the party leadership and members of political parties in post-communist transformations. Analyzed the historical origins of ...
 • Кройтор, А.В.; Кройтор, А.В.; Krojtor, A (2012)
  The article investigates the role of political parties in the making of particular patterns of political interaction - parity democracy. Determined characteristics of modern political parties, their functions in the ...
 • Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V. (2013)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2013. У дисертації здійснено ...
 • Кройтор, Артем Вікторович (2013)
  Статтю присвячено дослідженню процесу внутрішньопартійної взаємодії у політичних партіях в Україні на початку ХХ століття. Визначено особливості та характеристики діяльності політичних партій, проаналізовано їх роль ...
 • Кройтор, Артем Вікторович (Одеса, 2014)
  Статтю присвячено дослідженню внутрішньопартійних відносин з позиції основних теорій політичних еліт. Проаналізовано ґенезу елітарних концепцій. Визначено що політичні партії, як і будь яка інша соціальна система, ...

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds