Лефтеров Василь Олександрович

Лефтеров Василь Олександрович

 

Recent Submissions

 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Тімченко, Олександр Володимирович; Тімченко, О. В.; Тимченко, Александр Владимирович; Timchenko, Oleksandr V.; Христенко, Віталій Євгенович; Христенко, В. Є.; Христенко, Виталий Евгеньевич; Khrystenko, Vitalii Ye.; Іванченко, Андреянна Олексіївна; Іванченко, А. О.; Иванченко, Андреянна Алексеевна; Ivanchenko, Andreianna O.; Ivanchenko, Andreyanna; Луньов, Віталій Євгенійович; Луньов, В. Є.; Лунев, Виталий Евгеньевич; Lunov, Vitalii Ye.; Павелків, Віталій Романович; Павелків, В. Р.; Павелкив, Виталий Романович; Pavelkiv, Vitalii R.; Pavelkiv, Vitalij (Hampstead Psychological Associates, 2020)
  For the first time, a more specific definition is proposed for refugees who are forced to change their place of residence within their own country for reasons beyond their control, due to military conflict or other reasons, ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Сервачак, Олена Вікторівна; Сервачак, О. В.; Сервачак, Елена Викторовна; Servachak, Olena V. (Одеса : Фенікс, 2018)
  Монографію присвячено дослідженню теоретико-прикладних проблем психологічного забезпечення масових спортивних заходів. Здійснено теоретичний аналіз феноменів масової поведінки, сучасної практики організації та проведення ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Третьякова, Тетяна Миколаївна; Третьякова, Т. М.; Третьякова, Татьяна Николаевна; Tretiakova, Tetiana M. (Одеса : НУ «ОЮА», 2019)
  У навчально-методичному посібнику наведено матеріали для вивчення дисципліни «Соціологія управління» студентами першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Соціологія». Матеріали містять загальну характеристику курсу, ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Третьякова, Тетяна Миколаївна; Третьякова, Т. М.; Третьякова, Татьяна Николаевна; Tretiakova, Tetiana M. (Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2019)
  Стаття присвячена теоретико-прикладному аналізу особливостей прояву та здійснення психологічного тиску на учасників кримінального провадження під час проведення слідчих дій. Обґрунтовується неоднозначність оцінки психологічного ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Ігнатьєва, Ірина Ігорівна; Ігнатьєва, І. І.; Игнатьева, Ирина Игоревна; Ihnatieva, Iryna I.; Цуркан, Олександр Васильович; Цуркан, О. В.; Цуркан, Александр Васильевич; Tsurkan, Oleksandr V. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Навчально-методичний посібник з курсу «Соціологія конфлікту» розроблено відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O. (Донецк, 2004)
  Навчально-методичні матеріали з курсу «Юридична та професійна психологія слідчих та експертів-криміналістів» розроблено відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Крюкова, Олена Вікторівна; Крюкова, О. В.; Крюкова, Елена Викторовна; Kriukova, Olena V.; Рогозіна, Марина Юріївна; Рогозіна, М. Ю.; Рогозина, Марина Юрьевна; Rohozina, Maryna Yu. (Донецьк : ДонНУ, 2009)
  Модульний курс «Психологія: в схемах, таблицях, коментарях» підготовлено згідно з вимогами освітнього стандарту до кредитно-модульної системи навчання. Курс містить лекції, тести і задачі до змістовних модулів. На сучасному ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O. (Донецьк : ДЮІ, 2008)
  Монографія, що видана у двох томах, присвячена теоретикоприкладним аспектам впровадження психологічних тренінгових технологій у діяльність органів внутрішніх справ. У першому томі розглянуто науково-історичні та методологічні ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O. (Тернопіль : ТНЕУ, 2012)
  Стаття присвячена проблемам методологічного та прикладного розроблення особистісно-професійного розвитку фахівців екстремального профілю діяльності за рахунок психотехнологій. Здійснено теоретичний аналіз підходів до ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O. (Донецьк, 2004)
  Навчально-методичний посібник з курсу «Юридична та професійна психологія працівників карного розшуку» розроблено відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Оніщенко, Наталія Вікторівна; Оніщенко, Н. В.; Онищенко, Наталья Викторовна; Onishchenko, Nataliia V.; Приходько, Ігор Іванович; Приходько, І. І.; Приходько, Игорь Иванович; Prykhodko, Ihor I. (К. : Вид-во НУОУ, 2017)
  Дана стаття є спробою надання можливості знайомства наукової спільноти з головними досягненнями видатного вченого сучасної України, доктора психологічних наук, професора Тімченка Олександра Володимировича. У статті ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Алєксєєв, Анатолій Олександрович; Алєксєєв, А. О.; Алексеев, Анатолий Александрович; Alieksieiev, Anatolii O. (К. : НУОУ, 2011)
  У статті наводиться обґрунтування, опис, результати розробки й експериментальної перевірки, а також апробації авторської психодіагностичної методики з виявлення стилів професійної діяльності.
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O. (Харків : НУЦЗУ, 2016)
  Стаття присвячена розгляду феномену змін у житті сучасної людини, охарактеризовані основні сфери життєвих змін, серед яких навчання, робота, місце проживання, сім’я, друзі, гроші, духовність, інше. Визначено психологіч ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Кокоріна, Юлія Євгеніївна; Кокоріна, Ю. Є.; Кокорина, Юлия Евгеньевна; Kokorina, Yuliia Ye.; Зіневич, Анастасія Сергіївна; Зіневич, А. С.; Зиневич, Анастасия Сергеевна; Zinevych, Anastasiia S. (Одесса : Одесский национальный медицинский университет, 2014)
  В учебно-методическом пособии рассматриваются общие методологические вопросы психологии, познавательные и эмоционально-волевые процессы, психические состояния, индивидуальные свойства личности. Дается обзор основных ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O. (Донецк : Типография ДИВД, 2004)
  Представлены методико-технологические аспекты, алгоритм и принципы проведения с работниками органов внутренних дел тренинга «Коммуникация-Стресс-Безопасность» (тренинга КСБ), направленного на формирование у работников ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O. (Одеса : Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського, 2014)
  Статья посвящена теоретико-прикладным аспектам взаимосвязи психического здоровья и информационного воздействия. Рассматриваются понятия психического и психологического здоровья личности, факторы и современное состояние ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Гурський, Віктор Євгенович; Гурський, В. Є.; Гурский, Виктор Евгеньевич; Hurskyi, Viktor Ye. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Монографію присвячено дослідженню психологічних аспектів розвитку професійно важливих якостей працівників поліції підрозділів спеціального призначення імітаційними засобами. Здійснено теоретичний аналіз підходів до розвитку ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P. (Faculty of Philosophy and Psychology of YSU, 2019)
  Psychological aspects of management performance are being considered. The necessity of delivering psychological bases of crisis management to leadership is substantiated and psychological recommendations for effective ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Форманюк, Юлія Валеріївна; Форманюк, Ю. В.; Форманюк, Юлия Валерьевна; Formaniuk, Yuliia V.; Третьякова, Тетяна Миколаївна; Третьякова, Т. М.; Третьякова, Татьяна Николаевна; Tretiakova, Tetiana M. (Одеса : Фенікс, 2021)
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Теорія і практика психологічного тренінгу» розроблено відповідно до освітньої програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань - 05 ...

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds