Лазор Катерина Петрівна

Лазор Катерина Петрівна

 

Recent Submissions

 • Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P.; Колесніченко, Олександр Сергійович; Колесніченко, О. С.; Колесниченко, Александр Сергеевич; Kolesnichenko, Oleksandr S.; Приходько, Ігор Іванович; Приходько, І. І.; Приходько, Игорь Иванович; Prykhodko, Ihor I.; Мацегора, Яніна Володимирівна; Мацегора, Я. В.; Мацегора, Янина Владимировна; Matsehora, Yanina V.; Большакова, Анастасія Миколаївна; Большакова, А. М.; Большакова, Анастасия Николаевна; Bolshakova, Anastasiia M.; Білик, Олена Миколаївна; Білик, О. М.; Билык, Елена Николаевна; Bilyk, Olena M.; Сторожук, Наталія Андріївна; Сторожук, Н. А.; Сторожук, Наталия Андреевна; Storozhuk, Nataliia A.; Трибулькевич, Катерина Георгіївна; Трибулькевич, К. Г.; Трибулькевич, Екатерина Георгиевна; Trybulkevych, Kateryna H. (Carol Davila University, 2022)
  The individual values of combatants determine life goals, how to achieve them, and perform an important adaptive and protective function under conditions of combat stress. Understanding them enables mental health professionals ...
 • Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P. (Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  На цей час немає єдиної концепції щодо однозначного трактування поняття девіантної поведінки. У своїй роботі ми звернемо увагу на основні концептуальні положення розуміння поняття девіації та їх форми прояву. Метою ...
 • Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2019)
 • Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P.; Можарова, К. П. (Одеса : Юрид. л-ра, 2015)
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P. (Одеса : «Астропринт», 2020)
  Важливу роль у побудові ефективного, конкурентно-спроможного іміджу політичного лідера відіграє його сприйняття населенням особливо під час передвиборчої кампанії. Оскільки на сьогоднішній день у більшості українців ...
 • Артьоменко, Володимир Вікторович; Артьоменко, В. В.; Артеменко, Владимир Викторович; Artomenko, Volodymyr V.; Artyomenko, Volodymyr; Цільмак, Олена Миколаївна; Цільмак, О. М.; Цильмак, Елена Николаевна; Tsilmak, Olena M.; Форманюк, Юлія Валеріївна; Форманюк, Ю. В.; Форманюк, Юлия Валерьевна; Formaniuk, Yuliia V.; Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P. (IATED Digital Library, 2021)
  Introduction: To provide the medical industry with competent specialists, it is important to train motivated applicants in higher medical education institutions who aspire to be highly qualified medical doctors. Educational ...
 • Цільмак, Олена Миколаївна; Цільмак, О. М.; Цильмак, Елена Николаевна; Tsilmak, Olena M.; Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P. (Одеса : НУ «ОЮА», 2020)
  У методичних рекомендаціях надані плани практичних занять з навчальної дисципліни «Психологія конфлікту», запропонована тематика індивідуальних завдань і самостійної підготовки, контрольні запитання, перелік рекомендованої ...
 • Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P. (Одеса : Національний університет "Одеська юридична академія"; Фенікс, 2019)
  Навчально-методичний посібник з курсу "Політична психологія" розроблено відповідно до навчального плану, складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до іспиту, ...
 • Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P.; Третьякова, Тетяна Миколаївна; Третьякова, Т. М.; Третьякова, Татьяна Николаевна; Tretiakova, Tetiana M. (Одеса : Національний університет "Одеська юридична академія"; Фенікс, 2019)
  Навчально-методичний посібник з курсу "Соціально-політичні процеси" розроблено відповідно до навчального плану. Складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки ...
 • Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P. (Будапешт, 2021)
 • Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P. (Люксембург, 2021)
 • Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P. (Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020)
 • Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P. (Одеса : НУ «ОЮА»; «Гельветика», 2020)
 • Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P. (Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2020)
  Дотепер немає єдиної концепції щодо впливу стресу загалом, форм проявів стресу та впливу стресу на ефективність роботи політичних лідерів. У своїй роботі ми звернемо увагу на фактори, які під час роботи політичних лідерів ...
 • Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Сьогодні посилилася увага до особистості політичних лідерів, оскільки хід сучасного політичного процесу свідчить про істотний вплив особистісних якостей лідерів на формування і функціонування політичної влади. Механізм ...
 • Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P. (Севастополь : СевНТУ, 2014)
  Досліджується процес інституціоналізації церковно-державної взаємодії в Україні. Визначено особливості та складові інституціоналізації церковно-державної взаємодії, а також механізми підвищення ефективності взаємодії ...
 • Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P. (Одеса : "Гельветика", 2014)
 • Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P. (Одеса : Фенiкс, 2012)
 • Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P. (Одеса, 2012)
  Статтю присвячено дослідженню взаємодії політики та релігії. Проаналізовано інституційний (держава, церква, політичні партії та ін.) та функціональний виміри відносин. Визначено собливості теоретичних інтерпретацій взаємодії ...

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds