Токар Людмила Вікторівна

Токар Людмила Вікторівна

 

Recent Submissions

 • Єременко, Олександр Михайлович; Yeremenko, Oleksandr M.; Єременко, О. М.; Соловйов, Олег Володимирович; Soloviov, Oleh V.; Соловйов, О. В.; Піляєв, Ігор Славович; Piliaiev, Ihor S.; Піляєв, І. С.; Токар, Людмила Вікторівна; Tokar, Liudmyla V.; Токар, Л. В.; Прокопець, Віталій Володимирович; Prokopets, Vitalii V.; Прокопець, В. В.; Капустіна, Надія Борисівна; Kapustina, Nadiia B.; Капустіна, Н. Б.; Матюшина, Інна Іванівна; Matiushyna, Inna I.; Матюшина, І. І.; Сумарокова, Людмила Миколаївна; Sumarokova, Liudmyla M.; Сумарокова, Л. М.; Палій, Оксана Миколаївна; Palii, Oksana M.; Палій, О. М.; Смазнова, Ірина Сергіївна; Smaznova, Iryna S.; Смазнова, І. С.; Соколовський, Олександр Олександрович; Sokolovskyi, Oleksandr O.; Соколовський, О. О. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У монографії аналізується одна з основних філософських категорій – каузальність. Розглядаються онтологічні, епістеміологічні, соціальні, правові аспекти причинно-наслідкових відносин. Книга стане в нагоді філософам, ...
 • Токар, Людмила Вікторівна; Токар, Л. В.; Токар, Людмила Викторовна; Tokar, Liudmyla V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Єременко, Олександр Михайлович; Єременко, О. М.; Еременко, Александр Михайлович; Yeremenko, Oleksandr M.; Токар, Людмила Вікторівна; Токар, Л. В.; Токарь, Людмила Викторовна; Tokar, Liudmyla V. (Одеса : Фенікс, 2021)
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» розроблені відповідно до навчального плану і складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до заліку, ...
 • Гусенко, Анжела Анатоліївна; Гусенко, А. А.; Гусенко, Анжела Анатольевна; Husenko, Anzhela A.; Петруненко, Ярослав Вікторович; Петруненко, Я. В.; Петруненко, Ярослав Викторович; Petrunenko, Yaroslav V.; Petrunenko, Iaroslav V.; Кулініч, Ольга Олексіївна; Кулініч, О. О.; Кулинич, Ольга Алексеевна; Kulinich, Olha O.; Токар, Людмила Вікторівна; Токар, Л. В.; Токарь, Людмила Викторовна; Tokar, Liudmyla V.; Tokar, Liudmila V.; Геращенко, Віта В.; Геращенко В. В.; Геращенко, Вита; Herashchenko, Vita V. (Sciedu Press, 2020)
  Nowadays, the profession of Jurisprudence educator is one of the most relevant and top requested among all specializations; however, in order to become a high-skilled Jurisprudence educator, one should possess ...
 • Токар, Людмила Вікторівна; Токарь, Людмила Викторовна; Tokar, Liudmyla V.; Токар, Л. В. (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Токарь, Л. В.; Токар, Л. В.; Tokar, L. V. (2013)
 • Токар, Л. В.; Tokar, L. V. (Одеса : Фенікс, 2014)
  Саме філософське розуміння праці дає можливість розглянути її не тільки як предметну діяльність, але і як процес створення своєї соціальної і індивідуальної суб’єктності, як способу самореалізації та актуалізації буття ...