Конституційне право на об’єднання у політичні партії : особливості реалізації у містах

Show simple item record

dc.contributor.author Осауленко, Світлана Вікторівна
dc.contributor.author Осауленко, Светлана Викторовна
dc.contributor.author Osaulenko, Svitlana V.
dc.date.accessioned 2017-12-14T11:58:59Z
dc.date.available 2017-12-14T11:58:59Z
dc.date.issued 2017-11-22
dc.identifier.citation Осауленко С. В. Конституційне право на об’єднання у політичні партії : особливості реалізації у містах / С. В. Осауленко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. пр. Вип. ІІІ: Третя міжнар. наук.-практ. конфер. (22-23 лист. 2017 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. – У 2 ч. – Ч. 1. – Київ, 2017. – С. 60-61. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/8637
dc.description Осауленко С. В. Конституційне право на об’єднання у політичні партії : особливості реалізації у містах / С. В. Осауленко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. пр. Вип. ІІІ: Третя міжнар. наук.-практ. конфер. (22-23 лист. 2017 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. – У 2 ч. – Ч. 1. – Київ, 2017. – С. 60-61. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Київ ru_RU
dc.subject право на об’єднання ru_RU
dc.subject політичні партії ru_RU
dc.subject місцеве самоврядування ru_RU
dc.subject політичні партії у містах ru_RU
dc.subject право на объединение ru_RU
dc.subject политические партии ru_RU
dc.subject политические партии в городах ru_RU
dc.subject местное самоуправление ru_RU
dc.subject right to unite ru_RU
dc.subject political parties ru_RU
dc.subject local self-government ru_RU
dc.subject political parties in cities ru_RU
dc.title Конституційне право на об’єднання у політичні партії : особливості реалізації у містах ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record