Німецько-український словник юридичних термінів

Show simple item record

dc.contributor.editor Ківалов, Сергій Васильович
dc.contributor.editor Петлюченко, Наталія Володимирівна
dc.date.accessioned 2017-12-15T12:04:13Z
dc.date.available 2017-12-15T12:04:13Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Німецько-український словник юридичних термінів. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. – 576 с. ru_RU
dc.identifier.isbn 978-966-916-095-9
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/8652
dc.description Німецько-український словник юридичних термінів. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. – 576 с. ru_RU
dc.description Загальна наукова редакція:
dc.description С. В. Ківалов, доктор юридичних наук, професор
dc.description Н. В. Петлюченко, доктор філологічних наук, професор
dc.description Рецензенти:
dc.description Дрьомін В. М., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету «Одеська юридична академія».
dc.description Мошак Г. Г., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного та трудового права Одеського національного морського університету
dc.description Таранець В. Г., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри германських та східних мов Міжнародного гуманітарного університету.
dc.description.abstract «Німецько-український словник юридичних термінів» є актуальною лексикографічною працею, яка висвітлює сучасні закономірності й тенденції функціонування юридичної термінології та враховує нові під- ходи в порівняльному правознавстві в умовах швидкого розвитку глобалізаційних процесів. Словник містить близько 27 тисяч словникових статей. Призначений для широкого кола правознавців: практиків, теорети- ків, аспірантів, студентів, – а також усіх, хто цікавиться правовими системами України, Німеччини, Австрії, Швейцарії, окремими галузями права цих країн і має потребу в коректному тлумаченні та перекладі міжна- родних німецькомовних правових документів. Особливо корисним словник є для юристів-міжнародників, що працюють в умовах інтеграційних європейських процесів, пов’язаних із апроксимацією принципів права Європейського Союзу в українському законодавстві. ru_RU
dc.description.abstract The German-Ukrainian Dictionary of Legal Terms is a contemporary lexicographical resource of legal terminology, lexicography, and comparative law for the benefit of lawyers and all those interested in the legal systems of, and the various branches of law in Ukraine, Germany, Austria, and Switzerland. The dictionary contains over 27,000 entries which provide translations of major terms, concepts, and processes, and will serve as a useful instrument for international lawyers working within the framework of European integration processes and approximation of EU law principles in Ukrainian legislation, this requiring correct understanding and translation of German international legal instruments. en
dc.language.iso de ru_RU
dc.publisher Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія» ru_RU
dc.subject українська мова ru_RU
dc.subject німецька мова ru_RU
dc.subject юридична термінологія ru_RU
dc.subject словник ru_RU
dc.subject німецько-український словник ru_RU
dc.subject словник юридичних термінів ru_RU
dc.subject украинский язык ru_RU
dc.subject немецкий язык ru_RU
dc.subject юридическая терминология ru_RU
dc.subject словарь ru_RU
dc.subject немецко-украинский словарь ru_RU
dc.subject словарь юридических терминов ru_RU
dc.subject Ukrainian language ru_RU
dc.subject German language ru_RU
dc.subject legal terminology ru_RU
dc.subject dictionary ru_RU
dc.subject German-Ukrainian dictionary ru_RU
dc.subject dictionary of legal terms ru_RU
dc.subject Deutsch ru_RU
dc.subject Wörterbuch ru_RU
dc.subject Juristisches Wörterbuch ru_RU
dc.title Німецько-український словник юридичних термінів ru_RU
dc.type Book ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record