Lex Portus : юридичний науковий журнал. - 2017. - № 3.

Lex Portus : юридичний науковий журнал. - 2017. - № 3.

 

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Иллюстрация

Ківалов С. В.
Арешт морського судна: тенденції української правозастосовної практики

Darahan V.
Technological tying: the Microsoft saga in the United States and European Union.

Кузнецов С. О., Слатвінська В. М.
Стандарти Європейського Союзу для внутрішніх водних шляхів України: Директива № 96/50/ЄС

Мошак О. В.
Правовий зміст принципу субсидіарності в умовах євроінтеграції

Шелудяков Р. С.
Міжнародно-правові основи використання електронних документів в договірних відносинах
АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
Латковська Т. А.
Процедурне регулювання банківських відносин

Золотар О. О.
Досвід правового забезпечення інформаційної безпеки в країнах Східного партнерства ЄС (Молдова, Грузія)

Боксгорн А. В.
Теоретичні питання податкового адміністрування та його механізму

Сурілова А. О.
Особливості впровадження та розвитку інституту трансшипменту в Україні

МОРСЬКЕ І ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО
Серафімов В. В.
Організаційно-правовий механізм забезпечення безпеки морського порту України

Стець О. М.
Річкові порти України: перспективи оновлення правового забезпечення діяльності

Гаверський В. В.
Правове забезпечення контейнерних перевезень: сучасний стан та розвиток в Україні

Ivanova, D. A.
About a determination of the concept "nautical tourism"

Леусенко І .В.
Деякі аспекти управління відходами на суднах

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ ТА ІНСТИТУТІВ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА І ПРАВНИЧОЇ НАУКИ
Чувакова Г. М.
Деякі аспекти правових аномалій

Калаянова О. Д.
Тактичні особливості застосування методу спустошеного розуму в дослідженні почеркових об’єктів.

ВИЗНАЧНІ РІШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СУДУ ООН У СФЕРІ МОРСЬКОГО ПРАВА
44. ДЕЛА О КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ СЕВЕРНОГО МОРЯ (РЕШЕНИЕ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 1969 ГОДА)(пункты 37-101 решения)

Recent Submissions

 • Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergey (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Стаття присвячена дослідженню та аналізу сучасної судової практики у справах про арешт суден з врахуванням особливостей системи правового регулювання даного інституту морського права як на національному, так і на міжнародному ...
 • Darahan, Vladyslav; Дараган, В.; Дараган, В. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  This Article deals with a concept of technological tying under competition law of the European Union and antitrust rules of the United States. It analyzes the approaches taken by the competition authorities and courts ...
 • Кузнецов, Сергій Олександрович; Кузнецов, Сергей Александрович; Kuznetcov, S. A.; Слатвінська, В. М.; Слатвинская, В. Н.; Slatvinska, V. M. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Стаття присвячена аналізу стандартів Європейського Союзу, які застосовуються для внутрішніх водних шляхів в Україні. Розкривається необхідність повної імплементації Директиви Ради № 96/50/ЄС в українське транспортне ...
 • Мошак, О. В.; Мошак, Е. В.; Moshak, O. V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  У статті досліджено складові принципу субсидіарності та чинників, що зумовлюють його використання у практиці публічного управління, досліджено спорідненість та взаємозалежність при його застосуванні з іншими принципами ...
 • Шелудяков, Р. С.; Шелудяков, Р. С.; Sheludiakov, R. S. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  У статті досліджено основні міжнародно-правові угоди у сфері використання електронних документів в договірних відносинах. Зазначається, що більшість з досліджених актів мають декларативне спрямування або закріплюють лише ...
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  У статті досліджується процедурне регулювання банківських відносин, яке потребує вирішення низки актуальних та остаточно невирішених теоретико- прикладних питань, насамперед, понятійного характеру. Об’єктами аналізу стали: ...
 • Золотар, О. О.; Золотар, О. А.; Zolotar, O. O. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  В статті проаналізовано досвід країн Східного партнерства, зокрема Молдови та Грузії, щодо правового забезпечення у сфері інформаційної безпеки. Обґрунтовується доцільність вивчення та використання їх досвіду у ...
 • Боксгорн, А. В.; Боксгорн, А. В.; Boxgorn, A. V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Чітка визначеність та високий рівень регламентованості правового регулювання адміністрування податків і зборів здатні забезпечити прогнозованість та стабільність акумуляції фінансових ресурсів до бюджетів всіх рівнів. ...
 • Сурілова, А. О.; Сурилова, А. О.; Surilova, A. O. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  У даній статі автор розглядає досить нове питання для українського законодавства і української економіки – трансшипмент. Оскільки Україна має власні порти і вихід до моря, ця тема є досить актуальною. У даній статті ...
 • Серафімов, Віталій Віталійович; Серафимов, Виталий Витальевич; Serafimov, Vitaliy V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Статтю присвячено дослідженню правових засад та організації процесу забезпечення безпеки морських портів України. Відзначено особливу роль морських портів для транспортної галузі та економіки країни в цілому, що обумовлює ...
 • Стець, Олег Миколайович; Стець, Олег Николаевич; Stets, Oleg M. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Статтю присвячено дослідженню сучасного стану та перспектив правового регулювання роботи та організаційно-правової форми річкових портів України. Відзначається, що сучасний стан розвитку річкового судноплавства в країні ...
 • Гаверський, Віталій Валерійович; Гаверский, Виталий Валерьевич; Gaverskiy, Vitaliy V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  У статті досліджено історичний розвиток та сучасний стан правового забезпечення контейнерних перевезень вантажів. Проаналізовано нормативні документи ООН та ІМО про контейнерні перевезення, розглянуто правове регулювання ...
 • Іванова, Д. А.; Иванова, Д. А.; Ivanova, D. A. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  The article deals with a definition of nautical tourism. The main aim of this article is to analyze the existing definitions proposed in foreign literature and to sort out the basic terms and concepts. It is given an attempt ...
 • Леусенко, І. В.; Леусенко, И. В.; Leusenko, I. V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  У статті аналізуються негативні прояви судноплавства, які завдають шкоди морському середовищу. Досліджено ставлення вчених до даної проблеми. Запропонована політика загального скидання, мінімізації відходів та їх переробки. ...
 • Чувакова, Ганна Михайлівна; Чувакова, Анна Михайловна; Chuvakova, Ganna M. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Дана стаття присвячена розгляду таких різновидів аномалій у правовій сфері, як правова аномалія, запропонована їх класифікація, а саме, виокремлення аномалій у принципах права та неправова практика.
 • Калаянова, О. Д.; Калаянова, Е. Д.; Kalayanova, O. D. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Текстова інформація статейного формату відповідно до заявленої теми дозволяє розкрити аналітичні характеристики блоку позицій в частині термінів та понять методично організованої техніки і технології дослідницької ...