Здійснення захисту у кримінальних справах на засадах змагальності та диспозитивності

Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции

  • 12.00.09
    кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність