Цивілістичні читання присвячені пам’яті І. В. Шерешевського «Принципи DCFR як методологічна осно­ва вдосконалення національного цивільного зако­нодавства»Files in this item

This item appears in the following Collection(s)