Особливості вирішення спорів щодо права батьків на виховання дитини

Show simple item record

dc.contributor.author Глиняна, Катерина Михайлівна
dc.contributor.author Глиняная, Екатерина Михайловна
dc.contributor.author Glinyanaya, Ekaterina M.
dc.date.accessioned 2017-12-27T13:02:38Z
dc.date.available 2017-12-27T13:02:38Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Глиняна К. М. Особливості вирішення спорів щодо права батьків на виховання дитини / К. М. Глиняна // Часопис цивілістики. – 2016. – Вип. 21. – С. 32-36. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/8765
dc.description Глиняна К. М. Особливості вирішення спорів щодо права батьків на виховання дитини / К. М. Глиняна // Часопис цивілістики. – 2016. – Вип. 21. – С. 32-36. ru_RU
dc.description.abstract Головною метою цієї статті є аналіз проблеми, яка виникає щодо вирішення спорів між батьками питань про право на виховання дитини, надання дитині необхідних умов щодо її розвитку та становлення її особистості. Особливість та складність таких відносин полягає у тому, що суд, розглядаючи спір, пов’язаний із вихованням ді­тей, одночасно здійснює як захист суб’єктивних прав неповнолітніх, так і охорону їхніх інтересів. Розглядаючи такі справи, саме інтереси дитини мають бути вирішальними, умови для повноцінного розвитку дитини, формування її особистості та дотримання її прав у цілому. ru_RU
dc.description.abstract Главной целью этой статьи является анализ проблемы, которая возникает при рассмотрении споров меж­ду родителями относительно права на воспитание ребенка, предоставление ребенку необходимых условий для его развития и становления его личности. Особенность и сложность таких отношений заключается в том, что суд, рассматривая спор, связанный с воспитанием детей, одновременно осуществляет как защиту субъективных прав несовершеннолетних, так и охрану их интересов. Рассматривая такие споры именно интересы ребенка должны быть решающими, а так же условия для полноценного развития ребенка, формирования его личности и соблюдение его прав в целом.
dc.description.abstract The main goal of this article is to analyze the problems that arise when disputes between parents concerning the right to upbringing of their child, providing the child with necessary conditions for his growth and formation of his personality. The peculiarity and complexity of such relations lies in the fact that the court considering the dispute related to the education of children at the same time provides protection of subjective rights of minors and protection of their interests. Considering such disputes, namely the interests of the child should be decisive, as well as the conditions for the full upgrowth of the child, formation of his personality and respecting his rights as a whole.
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject дитина ru_RU
dc.subject подружжя ru_RU
dc.subject правовий захист ru_RU
dc.subject сім’я ru_RU
dc.subject правове регулювання ru_RU
dc.subject держава ru_RU
dc.subject захист ru_RU
dc.subject гарантії ru_RU
dc.subject ребенок ru_RU
dc.subject супруги ru_RU
dc.subject правовая защита ru_RU
dc.subject государство ru_RU
dc.subject семья ru_RU
dc.subject дитина ru_RU
dc.subject правовое регулирова­ние ru_RU
dc.subject гарантии ru_RU
dc.subject защита ru_RU
dc.subject child ru_RU
dc.subject spouse ru_RU
dc.subject legal protection ru_RU
dc.subject the state ru_RU
dc.subject the family ru_RU
dc.subject child ru_RU
dc.subject legal regulations ru_RU
dc.subject guarantees ru_RU
dc.subject protection ru_RU
dc.title Особливості вирішення спорів щодо права батьків на виховання дитини ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record