Законність та обґрунтованість процесуальних рішень судді в порядку судового контролю у досудових стадіях кримінального процесуFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 12.00.09
    кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність