Актуальні проблеми політики. - 2016. - Випуск 58

Актуальні проблеми політики. - 2016. - Випуск 58

 

ЗМІСТ

Иллюстрация

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ
Ківалов С. В.
Сучасні тренди реформування вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи

Білоусов О. С.
Основні форми правовідносин у інформаційній сфері

Грабіна Г. В.
Адаптивний потенціал субкультури влади в умовах політичного транзиту

Дяченко О. В.
Особливості мовно-маніпулятивного впливу за різних типів політичного режиму

Іванова А.В.
Політичний конфлікт та інтолерантність в соціально-політичному вимірі

Кольцов В. М.
Основні підходи до тлумачення поняття «політична опозиція» у західній політичній науці

Наумкіна С. М., Варинський В. О.
Місце довіри в системі соціального капіталу

Феськов І. В.
Основні методи ведення гібридної війни в сучасному інформаційному суспільстві

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, БЕЗПЕКИ ТА ГЛОБАЛІСТИКИ
Глушков В. О.
Многополярный новый мировой порядок против монополярного мира (в разрезе раскола элиты Запада)

Дзюбенко Ю. М.
Демократичні та авторитарні тенденції Східноєвропейських та Центрально-азійських країн пострадянської Євразії

Кан Д. С.
Почему Китай будет поддерживать объединение Кореи под эгидой Южной Кореи?

Князєва Д. О.
Юрисдикція ratione materie гібридних кримінальних судів

Польовий М. А., Бахтиєв Р. А.
Особливості моделювання процесів транскордонної міждержавної взаємодії

Скриль С. А.
Розвиток політичних систем в умовах регіоналізації

Шанюк Є. О.
Концептуальні підходи до розуміння антиглобалізму в сучасному світі

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ
Ахмеров О. О.
Проблеми проведення муніципальної реформи в Україні: політико-правовий аналіз

Воробйова Т. Л.
Етапи політичного протестного руху в незалежній Україні

Гливка А. О.
Функції місцевого самоврядування в умовах трансформації політичної системи України

Краснопольська Т. М.
Регіональна політика України: типи та інструменти

Милосердна І. М.
Система політичної влади як умова стабільного розвитку політичного процесу: американська модель

Смазнова И.С.
Философские основания современного социокультурного кризиса

Зубченко Н. І.
Прозорість наукових досліджень: до проблеми оприлюднення авторефератів та дисертацій у відкритому доступі

Іванійчук Т. Ю.
Інформаційна грамотність користувача бібліотечних послуг та компетентності бібліотечних працівників: взаємозв’язки та взаємовпливи

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Брачук А. О.
Категорія «митні процедури» в українському законодавстві: поняття та типологія

Ващук О. П.
Особливий порядок кримінального провадження: верифікація даних

Кузьменко В. Б.
Право народних депутатів України на захист інтересів своїх виборців: проблемні питання реалізації

Марущак Я. С.
Корпоративне право України хх століття як передумова сучасного етапу його розвитку

Миколенко В. А.
Модернізація конституційно-правового статусу прокуратури в європейських країнах: порівняльно-правовий аналіз

Мокряк М. О.
Теоретичний дискурс ролі ЗМІ у попередженні злочинності

Нестеренко А. А.
Юридичний склад фінансового правопорушення

Панасюк А. О.
Теоретико-методологічні засади використання мережі Інтернет у виявленні та розслідуванні злочинів

Recent Submissions

 • Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergiy V. (Одеса : Фенікс, 2016)
  Стаття присвячена основним проблемам та перспективам сучасних трендів реформування вищої освіти в Україні. Охарактеризовано новітні тренди вищої освіти та окреслені пріоритетні проблеми їх реалізації. Автором також визначено ...
 • Білоусов, Олександр Сергійович; Билоусов, О. С.; Bilousov, Oleksandr S. (Одеса : Фенікс, 2016)
  У статті розглядаються основні форми правовідносин у інформаційній сфері, насамперед такі, як звернення громадянина, запит / вимога суб’єкта владних повноважень та запит на інформацію, отримання інформації суб’єктами владних ...
 • Грабіна, Ганна Вікторівна; Грабина, Анна Викторовна; Grabina, Hanna V. (Одеса : Фенікс, 2016)
  Стаття присвячена дослідженню адаптивного потенціалу субкультури влади в умовах політичного транзиту. Обґрунтовується теза про те, що найбільш рельєфно адаптивна функція субкультури влади проявляється під час так званого ...
 • Дяченко, Ольга Вікторівна; Дяченко, Ольга Викторовна; Dyachenko, Olha V. (Одеса : Фенікс, 2016)
  В статті розглянуто особливості політичної мови за тоталітарного та демократичного політичного режиму. Визначено характерні риси мовно-маніпулятичного впливу за різних типів політичного режиму. З’ясовано особливості ...
 • Іванова, Анастасія В’ячеславівна; Иванова, Анастасия Вячеславовна; Ivanova, Anastasiia V. (Одеса : Фенікс, 2016)
  Стаття присвячена науковому аналізу та оцінці феноменів політичної інтолерантності у співвідношенні з політичним конфліктом. Розглянуті відмінності сутності конфлікту та політичної нетерпимості в умовах сучасних соціальних ...
 • Кольцов, Віталій Михайлович; Кольцов, Виталий Михайлович; Koltsov, Vitaliy M. (Одеса : Фенікс, 2016)
  Обґрунтовано, що західна політична наука неуніфікована в розрізі дефініювання політичної опозиції, оскільки в ній на підставі різнофакторного теоретико-методологічного аналізу інкорпоровано вузьке та широке дефініювання ...
 • Наумкіна, Світлана Михайлівна; Наумкина, Светлана Михайловна; Naumkina, Svitlana M.; Варинський, Владислав Олексійович; Варинский, Владислав Алексеевич; Varynskyi, Vladyslav O. (Одеса : Фенікс, 2017)
  Аналізується поняття «соціальний капітал», його формування та накопичення через наявність загальних норм і цінностей, взаємної довіри та соціальних мереж. Обґрунтовується, що соціальний капітал, втілений у вигляді норм ...
 • Феськов, Іван Володимирович; Феськов, Иван Владимирович; Feskov, I. V. (Одеса : Фенікс, 2016)
  Стаття присвячена науковому аналізу змісту поняття «гібридна війна» в сучасних соціально-політичних умовах. Розглянуто складові гібридної війни та близькі за змістом поняття, такі як: «інформаційна війна», «політичне ...
 • Глушков, Валерий Александрович; Глушков, Валерий Александрович; Glushkov, Valeriy O. (Одеса : Фенікс, 2016)
  В статті розглядаються механізми реорганізації Європейського Союзу: децентралізація та створення єдиної держави. Автором визначено, що в сучасних умовах Західна Європа позбавлена міжанродно-правової правосуб’єктності. ...
 • Дзюбенко, Юлія Михайлівна; Дзюбенко, Юлия Михайловна; Dzyubenko, Yuliia M. (Одеса : Фенікс, 2016)
  На основі чотирьох індикаторів (політична участь, верховенство права, політична і соціальна інтеграція, інклюзивність та недискримінація) охарактеризовано демократичні та авторитарні тенденції ...
 • Кан, Ден Сік; Кан, Ден Сик; Kan, Den S. (Одеса : Фенікс, 2016)
  У даній статті проводиться аналіз змін зовнішньополітичного курсу Китаю, пов’язаних з різким зростанням ролі на міжнародній арені. Детально розглядається стан і перехід на новий етап відносин з Північною Кореєю. ...
 • Князева, Діана Олегівна; Князева, Диана Олеговна; Knyazeva, Diana O. (Одеса : Фенікс, 2016)
  В статті розглянуто питання оформлення матеріальної юрисдикції гібридних кримінальних судів в їх установчих документах. Розглянуто практику цих судів, щодо тлумачення юрисдикції ratione materiae. Звернута увага ...
 • Польовий, Микола Анатолійович; Полевой, Николай Анатольевич; Polovyi, Mykola; Бахтиєв, Руслан Абдулхаєвич; Бахтыев, Руслан Абдулхаевич; Bahtyev, Ruslan A. (Одеса : Фенікс, 2016)
  Статтю присвячено аналізові можливостей здійснення моделювання політичних процесів, які протікають в рамках міжнародного співробітництва в межах транскордонних відносин. Особливої уваги приділено методиці моделювання ...
 • Шанюк, Єлизавета Олександрівна; Шанюк, Є. О.; Шанюк, Елизавета Александровна; Shanyuk, E. O. (Одеса : Фенікс, 2016)
  В статті розглянуто основні концептуальні підходи до розуміння антиглобалізму як міжнародного громадського протестного руху, його тенденції, форми та ідеологічні засади. Автор розглядає антиглобалізм як сукупність ...
 • Скриль, Сергій Анатолійович; Скрыль, Сергей Анатольевич; Skryl, Sergey A. (Одеса : Фенікс, 2016)
  У статті висвітлюється проблематика регіоналізації в сучасному світі. Досліджується вплив регіоналізації на розвиток політичних систем. Аналізуються механізми правового регулювання політичних систем в державах ...
 • Ахмеров, Олександр Олександрович; Ахмеров, Александр Александрович; Akhmerov, Oleksandr O. (Одеса : Фенікс, 2016)
  Визначено основні проблеми проведення муніципальної реформи в Україні: сповільнене наближення України до європейських стандартів за всіма напрямами муніципальної політики; централізована система управління значно ...
 • Воробйова, Тетяна Леонідівна; Воробьева, Татьяна Леонидовна; Vorobiova, Tetiana L. (Одеса : Фенікс, 2016)
  Протест в сучасному світі набув широкого розмаху, ставши, таким чином, не тільки актуальною, але й гострою проблемою. Всі ці масові акції ставлять перед дослідниками не стільки задачу вивчення окремих акцій, скільки розуміння ...
 • Гливка, Андрій Олегович; Гливка, Андрей Олегович; Hlyvka, Andrii O. (Одеса : Фенікс, 2016)
  У статті досліджується сутність функцій місцевого самоврядування в умовах розвитку та трансформації політичної системи України. Автор акцентує увагу не тільки на необхідності запровадження нових функцій, але й на ...
 • Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Тetiana М. (Одеса : Фенікс, 2016)
  В статті розглянуто поняття, основні принципи та цілі регіональної політики. Визначено основні інструменти реалізації регіональної політики в Україні, запропоновано заходи щодо підвищення ефективності ...
 • Милосердна, Ірина Михайлівна; Милосердная, Ирина Михайловна; Myloserdna, Irina M. (Одеса : Фенікс, 2016)
  Стаття присвячена аналізу проблеми політичної влади в США як складової розвитку політичного процесу. В статті досліджується питання конституційного закріплення системи стримування та противаги гілок влади в американській ...

View more