Актуальні проблеми політики. - 2017. - Випуск 60

Актуальні проблеми політики. - 2017. - Випуск 60

 

Recent Submissions

 • Unknown author (Одеса: Фенікс, 2017)
 • Виноградов, Вадим Ігорович; Виноградов, В. І.; Виноградов, В. И.; Vynohradov, Vadym I. (Одеса: Фенікс, 2017)
  Досліджено особливості антиконкурентних узгоджених дій у публічних закупівлях. Виявлено сучасні тенденції антиконкурентних узгоджених дій у публічних закупівлях з огляду на новітні зміни у законодавстві України щодо публічних ...
 • Нестерова, Ірина Анатоліївна; Нестерова, І. А.; Нестерова, Ирина Анатольевна; Nesterova, Iryna A. (Одеса: Фенікс, 2017)
  У статті досліджуються погляди кримінологів на доцільність вивчення злочинності в туристичній сфері. Аналізується відмінність понять «злочинність в сфері туристичного бізнесу» та «злочинність в сфері туризму». Підкреслюється, ...
 • Забродін, Олексій Михайлович; Забродін, О. М.; Забродин, Алексей Михайлович; Zabrodin, Oleksii M. (Одеса: Фенікс, 2017)
  У статті розглянуті особливості правового регулювання банкрутства державних підприємств в Україні, здійснено аналіз та розкрито співвідношення правових норм, що регулюють процедуру банкрутства державних підприємств, ...
 • Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська , Т. М.; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Tetiana M. (Одеса: Фенікс, 2017)
  У статті відображено результати гендерного моніторингу складу органів адвокатського самоврядування загальнодержавного та регіонального (обласного) рівня. Проаналізовано склад Ради адвокатів України, Вищої кваліфікаційно- ...
 • Мішина, Наталія Вікторівна; Мішина, Н. В.; Мишина, Наталья Викторовна; Mishyna, Nataliia Vi. (Одеса: Фенікс, 2017)
  У статті надається ґрунтовний опис такої модельної схеми інкорпорації європейських стандартів прав людини, як «кодекс зебри». Особлива увага приділяється характеристиці наукового та практичного значення «кодексів зебри», ...
 • Вайєр, Аліна Марленівна; Вайєр, А. М.; Вайер, Алина Марленовна; Vaiier, Alina M. (Одеса: Фенікс, 2017)
  Використання сучасної електроніки та мережі Інтернет є одним з найважливіших та найперспективніших етапів розвитку демократії в окремо взятих державах. Це стосується і розвитку електронного голосування в Інтернеті за ...
 • Бондаренко, О. О.; Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O. (Одеса: Фенікс, 2017)
  Акцентовано увагу на недостатньо дослідженій в українській політичній науці категорії функціонального представництва інтересів. Проаналізовано наявні в політологічній літературі визначення груп інтересів, розглянуто їх ...
 • Ємельянова, Г. І.; Емельянова, Г. И.; Yemelianova, H. I. (Одеса: Фенікс, 2017)
  В статті представлено аналіз молодіжного політичного лідерства, акцентується увага на активності молоді з потенціалом до політичного лідерства. Окреслено головні аспекти щодо мотивації молоді до участі у політичному житті ...
 • Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Завгородняя, Юлия Владимировна; Zavhorodnia, Yuliia V. (Одеса: Фенікс, 2017)
  Питання аналізу та вирішення політичного конфлікту є актуальною проблемою, як в Україні, так і за її межами. Цей вид конфліктів набуває глобальних масштабів, а отже виникає потреба в досконалому вивченні такого протиборства. ...
 • Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, А. В.; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V.; Полухіна, Аліна Валеріївна; Полухіна, А. В.; Полухина, Алина Валерьевна; Polukhina, Alina V. (Одеса: Фенікс, 2017)
  У статті розглядається актуальне питання політичної науки – дослідження внутрішньопартійної структури та потреби її реструктуризації у процесі демократизації в Україні. Проаналізовано специфіку внутрішньопартійної організації ...
 • Милосердна, Ірина Михайлівна; Милосердна, І. М.; Милосердная, Ирина Михайловна; Myloserdna, Iryna M. (Одеса: Фенікс, 2017)
  Стаття присвячена комплексному аналізу сутності PR-технологій та етапам їх розроблення. В статті досліджуються питання PR діяльності в політичній сфері життя суспільства, аналізуються цілі та завдання PR діяльності.
 • Сушко, Анатолій Іванович; Сушко, А. І.; Сушко, Анатолий Иванович; Sushko, Anatolii I. (Одеса: Фенікс, 2017)
  В статті розглядаються проблеми впливу політичної культури на складні процеси трансформації сучасного суспільства. Окреслено нові підходи і методи дослідження, які дозволяють більш конкретно розглянути проблему в контексті ...
 • Польовий, Микола Анатолійович; Польовий, М. А.; Полевой, Николай Анатольевич; Polovyi, Mykola A. (Одеса: Фенікс, 2017)
  Стаття присвячена аналізові короткотермінової практичної верифікації прогнозу загроз політичній стабільності в Україні до 2030 р., розробленого автором в 2011 р. на основі синергетичної моделі політичного процесу в сучасній ...
 • Наумкіна, Світлана Михайлівна; Наумкіна, С. М.; Наумкина, Светлана Михайловна; Naumkina, Svitlana M.; Нерубащенко, І. А.; Нерубащенко, И. А.; Nerubashchenko, I. A. (Одеса: Фенікс, 2017)
  Розглядаються українські громадські структури в контексті міжнародних ініціатив. Показано, що українські організації є учасниками, але недостатньо ініціюють проекти для різноманітних акторів глобального громадянського ...
 • Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Ивановна; Kormych, Liudmyla I. (Одеса: Фенікс, 2017)
  Стаття присвячена аналізу основних тенденцій та пріоритетів процесу реформування системи вищої освіти в Україні. З’ясовані головні проблеми, які потребують вирішення на сучасному етапі: забезпечити рівні можливості отримання ...
 • Тарнавський, О. Р; Тарнавский, О. Р.; Tarnavskyi, O. P. (Одеса: Фенікс, 2017)
  У статті досліджено питання послідовників євроскептицизму у Франції. Проаналізовано політичні погляди найбільш впливових євроскептиків Франції. Розкрито сприйняття євроінтеграційних процесів різними політичними лідерами ...
 • Іванова, Анастасія В’ячеславівна; Іванова, А. В.; Иванова, Анастасия Вячеславовна; Ivanova, Anastasiia V. (Одеса: Фенікс, 2017)
  Стаття присвячена аналізу феномену міграційної інтолерантності в контексті глобалізаційних перетворень в світі. Виявлені тенденції небезпечних трансформацій міграційних конфліктів у різні масові форми нетерпимості.
 • Ахмедова, Ельміра Раятівна; Ахмедова, Е. Р.; Ахмедова, Эльмира Раятовна; Akhmedova, Elmira R. (Одеса: Фенікс, 2017)
  Стаття аналізує та досліджує суть конфлікту між Туреччиною та Вірменією в питанні визнання геноциду вірмен 1915-1923 років, минуле та теперішнє вірмено-турецьких відносин акцентуючи увагу на досягненнях та перешкодах на ...
 • Шелудяков, Роман Сергійович; Шелудяков, Р. С.; Шелудяков, Роман Сергеевич; Sheludiakov, Roman S. (Одеса: Фенікс, 2017)
  У статті досліджено історичний розвиток міжнародно-правових засад повітряних перевезень. Визначено, що систему міжнародних угод у сфері повітряних перевезень складають дві підсистеми: публічно- та приватно-правова. Також ...

View more