Інформаційна грамотність користувача бібліотечних послуг та компетентності бібліотечних працівників: взаємозв’язки та взаємовпливи

Show simple item record

dc.contributor.author Іванійчук, Таісія Юріївна
dc.contributor.author Иванийчук, Таисия Юрьевна
dc.contributor.author Ivaniichuk, Taisiia
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-01-17T16:24:06Z
dc.date.available 2018-01-17T16:24:06Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Іванійчук Т. Ю. Інформаційна грамотність користувача бібліотечних послуг та компетентності бібліотечних працівників: взаємозв’язки та взаємовпливи / Т. Ю. Іванійчук // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), А. В. Полухіна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2016. – Вип. 58. – С. 227-240. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/8814
dc.description Іванійчук Т. Ю. Інформаційна грамотність користувача бібліотечних послуг та компетентності бібліотечних працівників: взаємозв’язки та взаємовпливи / Т. Ю. Іванійчук // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), А. В. Полухіна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2016. – Вип. 58. – С. 227-240. ru_RU
dc.description.abstract На сучасному етапі наукові бібліотеки активно нарощують інформаційні бази даних, електронні ресурси, сприяють забезпеченню віддаленого доступу до освітніх ресурсів. Ефективне функціонування інформаційно-освітнього та інформаційно-аналітичного середовища ВНЗ і бібліотек, неможливе без високого рівня інформаційної культури всіх суб’єктів цього середовища. При цьому роль вузівської бібліотеки у формуванні інформаційної культури важко переоцінити з огляду на те, що саме в процесі отримання бібліотечних послуг користувачі бібліотеки напрацьовують необхідні знання та вміння. ru_RU
dc.description.abstract На современном этапе научные библиотеки активно наращивают информационные базы данных, электронные ресурсы, содействуют обеспечению удаленного доступа к образовательным ресурсам. Эффективное функционирование информационно-аналитического пространства ВУЗов и библиотек, невозможно без высокого уровня информационной культуры всех субъектов этого пространства. При этом роль вузовской библиотеки в формировании информационной культуры сложно переоценить ввиду того, что именно в процессе получения библиотечных услуг пользователи библиотеки нарабатывают необходимые знания и умения.
dc.description.abstract At present stage scientific libraries are actively expanding information databases, electronic resources; facilitate the provision of remote access to educational resources. The effective functioning of the information and analytical space of universities and libraries is impossible without a high level of information culture of the subjects of this space. The role in the formation of information culture of the university library is difficult to overestimate due to the fact that it is in the process of obtaining library services library users brings ever necessary knowledge and skills.
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject наукова бібліотека ru_RU
dc.subject інформаційно-освітнє середовище ru_RU
dc.subject інформаційно-аналітичне середовище ru_RU
dc.subject інформаційна культура ru_RU
dc.subject інформаційна грамотність ru_RU
dc.subject компетентності бібліотечних працівників ru_RU
dc.subject научная библиотека ru_RU
dc.subject информационно-образовательное пространство ru_RU
dc.subject информационно-аналитическое пространство ru_RU
dc.subject информационная культура ru_RU
dc.subject информационная грамотность ru_RU
dc.subject компетентности библиотечных работников ru_RU
dc.subject scientific libraries ru_RU
dc.subject information space ru_RU
dc.subject analytical space ru_RU
dc.subject information culture ru_RU
dc.subject competences of library staff ru_RU
dc.title Інформаційна грамотність користувача бібліотечних послуг та компетентності бібліотечних працівників: взаємозв’язки та взаємовпливи ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record