Іван Михайлович Сирота

Show simple item record

dc.contributor.author Стефанчишена, Тетяна Михайлівна
dc.contributor.author Стефанчишена, Татьяна Михайловна
dc.contributor.author Stefanchyshena, Tetyana M.
dc.contributor.editor Ківалов, Сергій Васильович
dc.contributor.editor Кивалов, Сергей Васильевич
dc.contributor.editor Kivalov, Serhii V.
dc.contributor.editor Ульянова, Галина Олексіївна
dc.contributor.editor Ульянова, Галина Алексеевна
dc.contributor.editor Ulianova, Halyna O.
dc.contributor.editor Солодухіна, Марія Миколаївна
dc.contributor.editor Солодухина, Мария Николаевна
dc.contributor.editor Solodukhina, Mariia M.
dc.date.accessioned 2018-01-20T21:18:53Z
dc.date.available 2018-01-20T21:18:53Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Іван Михайлович Сирота : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. М. Стефанчишена ; наук. ред.: С. В. Ківалов, Г. О. Ульянова, М. М. Солодухіна ; НУ «ОЮА», наук. б-ка. — 2-ге вид. переробл. і доповн. — Одеса, 2017. — 68 с. — (Серія «Вчені Національного університету “Одеська юридична академія”» ; вип. 27). ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/8847
dc.description Іван Михайлович Сирота : біобібліогр. покажч. / уклад. Т. М. Стефанчишена ; наук. ред.: С. В. Ківалов, Г. О. Ульянова, М. М. Солодухіна ; НУ «ОЮА», наук. б-ка. — 2-ге вид. переробл. і доповн. — Одеса, 2017. — 68 с. — (Серія «Вчені Національного університету “Одеська юридична академія”» ; вип. 27). ru_RU
dc.description.abstract Біобібліографічне видання присвячено науковій, педагогічній та суспільно-політичній діяльності відомого правознавця, провідного вченого нашої країни у галузі трудового права та права соціального забезпечення, професора кафедри трудового права та права соціального забезпе чення, почесного професора Національного університету «Одеська юридична академія», заслуженого юриста України Івана Михайловича Сироти. Підготовка видання проводилася за фондами бібліотеки НУ ОЮА, електронними каталогами бібліотек України та зарубіжжя. Усі виявлені публікації описано за існуючими правилами. Матеріал розділів розташований за хронологією публікацій та алфавітом. У межах року розміщено у такій послідовності: книги, статті із книг, збірників, журналів, розташовані за алфавітом назв публікацій. Відбір матеріалів закінчено 7 жовтня 2017 р. Видання, не переглянуті de visu, відмічені астериском. Допоміжний апарат складається з алфавітного покажчика наукових праць, переліку періодичних та продовжуваних видань, покажчика співавторів та списку абревіатур. Для науковців, широкого загалу читачів.
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса ru_RU
dc.relation.ispartofseries «Вчені Національного університету “Одеська юридична академія”»;27
dc.subject юридическая библиография ru_RU
dc.subject биобиблиография ru_RU
dc.subject Іван Михайлович Сирота ru_RU
dc.subject трудове право ru_RU
dc.subject бібліографія ru_RU
dc.subject юридична бібліографія ru_RU
dc.subject доктор юридичних наук ru_RU
dc.subject професор ru_RU
dc.subject Иван Михайлович Сирота ru_RU
dc.subject трудовое право ru_RU
dc.subject доктор юридических наук ru_RU
dc.subject профессор ru_RU
dc.subject Ivan Syrota ru_RU
dc.subject labour law ru_RU
dc.subject legal bibliography ru_RU
dc.subject biobibliography ru_RU
dc.subject Doctor of Law ru_RU
dc.subject professor ru_RU
dc.title Іван Михайлович Сирота ru_RU
dc.title.alternative бібліографічний покажчик ru_RU
dc.type Book ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record