Удосконалення процесу кодифікації М. Ю. Чижовим

Показать сокращенную информацию

dc.contributor.author Дзевелюк, Андрій Володимирович
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2015-06-08T12:44:15Z
dc.date.available 2015-06-08T12:44:15Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Дзевелюк А. В. Удосконалення процесу кодифікації М. Ю. Чижовим / А. В. Дзевелюк // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 54. – С. 296-302. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/908
dc.description Дзевелюк А. В. Удосконалення процесу кодифікації М. Ю. Чижовим / А. В. Дзевелюк // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 54. – С. 296-302. ru_RU
dc.description.abstract У даній статті досліджується внесок М. Ю. Чижова в теорію кодифікації, співвідношення кодифікації і науки, а також основні вимоги, які пред’являються до кодифікації. ru_RU
dc.description.abstract В данной статье исследуется вклад Н. Е. Чижова в теорию кодификации, соотношение кодификации и науки, а также основные требования, которые предъявляются к кодификации. ru
dc.description.abstract This article explores the contribution of N.E. Tchizhov’s to the theory of codification, the ratio of codification and science, as well as the basic requirements that apply to codification. en
dc.language Other
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс
dc.subject Микола Юхимович Чижов ru_RU
dc.subject теорія кодифікації ru_RU
dc.subject процес кодифікації ru_RU
dc.subject кодекс ru_RU
dc.subject Mykola Yukhymovych Chyzhov ru_RU
dc.subject codification theory ru_RU
dc.subject codification process ru_RU
dc.subject сode of ru_RU
dc.subject Николай Ефимович Чижов ru_RU
dc.subject теория кодификации ru_RU
dc.subject процесс кодификации ru_RU
dc.subject кодекс ru_RU
dc.title Удосконалення процесу кодифікації М. Ю. Чижовим ru_RU
dc.type Article ru_RU


Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции

Показать сокращенную информацию