Lex Portus : юридичний науковий журнал. - 2017. - № 6.

Lex Portus : юридичний науковий журнал. - 2017. - № 6.

 

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Иллюстрация

Кріль Р. В.
Формування принципу свободи транзиту в міжнародному праві

Великодний Д. В.
Спрощене провадження в суді першої інстанції за законодавством окремих країн східної Європи

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
Владимиренко І. В.
Систематизація принципів судового процесу

Боксгорн А. В.
Генезис місцевого оподаткування за часів незалежної України

Антошина І. В.
Можливості впливу права на інтернет-інформацію

Долженков О. В.
Індустріальні парки як механізм стимулювання інвестиційно-промислової діяльності в Україні

МИТНЕ ПРАВО
Батанова Л. О.
Система адміністрування митних платежів у контексті сучасних державних реформ в Україні на шляху до євроінтеграції

Комаров О. В.
Юридичний статус та повноваження суб’єктів митних правовідносин

Прокопенко В. В.
Характеристика митної формальності, пов’язаної із здійсненням вимушеної посадки

Коваль Н. О.
Протидія корупції в митних органах ДФС

Карпенко Г. Л.
Організаційно-правовий механізм митних експертиз

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ ТА ІНСТИТУТІВ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА І ПРАВНИЧОЇ НАУКИ
Анненко О. С., Зубаков П. М.
Участь педагога у кримінальному провадженні

Калаянова Л. В.
Вольовий аспект на шляху набуття спеціальних знань та їх реалізація в юридичних провадженнях

Баланюк О. В.
Деякі актуальні питання використання інформації про спосіб підготовки в розкритті і розслідуванні злочинів

Калаянова О. Д.
До питань визначення природи об’єктів поліграфічного детектування

Кравчук В. О.
До питань визначення природи об’єктів поліграфічного детектування

Recent Submissions

 • Кріль, Роман Володимирович; Криль, Роман Владимирович; Kril, Roman V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  В даній статті розглядається процес формування принципу свободи транзиту як одного з ключових принципів сучасного міжнародного права. Аналізуються основні етапи розвитку свободи транзиту, включаючи свободу ...
 • Великодний, Д. В.; Великодний, Д. В.; Velykodnyi, Dmytro (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  В статті проаналізовано особливості законодавства, що регулює розгляд кримінальних проваджень в спрощеному порядку в суді першої інстанції таких країн Східної Європи, як Молдова та Білорусь. Визначено умови, порядок та ...
 • Владимиренко, І. В.; Владимиренко, И. В.; Vladimirenko, Igor (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Зроблено спробу виявлення та систематизації принципів адміністративного судочинства. З цією метою проаналізовано вітчизняні нормативні акти, а також практику Європейського суду з прав людини. Комплексний, системний аналіз ...
 • Боксгорн, А. В.; Боксгорн, А. В.; Boxgorn, A. V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Питання фінансової незалежності органів місцевого самоврядування через призму бюджетної децентралізації набуває все більшої актуальності. На сьогоднішній день характерним є постійне зростання частки місцевих податків і ...
 • Антошина, Ірина Володимирівна; Антошина, Ирина Владимировна; Antoshina, Irina (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  У статті мова йде про можливості права, коли основним об’єктом людської діяльності стає обмін інформацією. Розглянуто Інтернет як один з інформаційних каналів формування правової культури та правової свідомості особистості ...
 • Долженков, О. В.; Долженко, А. В.; Dolzhenkov, Olexandr (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  У статті, на підставі аналізу чинного законодавства, яким визначено правові та організаційні засади створення і функціонування індустріальних парків на території України, результатів діяльності зі створення ...
 • Батанова, Людмила Олександрівна; Батанова, Людмила Александровна; Batanova, Liudmyla O. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Стаття присвячена розгляду системи адміністрування митних платежів, виявленню шляхів підвищення результативності адміністрування митних платежів у контексті сучасних державних реформ в Україні на шляху до євроінтеграції. ...
 • Комаров, Олег Володимирович; Комаров, Олег Владимирович; Komarov, Oleg V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Стаття присвячена проблемі невизначеності практики правозастосування законодавчих положень в частині, що регулюють юридичний статус, права та обов’язки декларанта та уповноважених ним осіб під час митного ...
 • Прокопенко, Віктор Валерійович; Прокопенко, Виктор Валерьевич; Prokopenko, Victor V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Стаття присвячена характеристиці послідовних дій відповідних осіб у разі здійснення літаком вимушеної посадки. Акцентується увага на використанні неоднакової термінології в законодавчому і підзаконному актах ...
 • Коваль, Наталія Олексіївна; Коваль, Наталья Алексеевна; Koval, Natalia O. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Статтю присвячено дослідженню особливостей протидії корупції в митних органах Державної фіскальної служби України. Визначаються характерні риси та форми прояву корупції в митних органах. Розглядаються завдання та ...
 • Карпенко, Анна Леонидовна; Карпенко, Ганна Леонідівна; Karpenko, Hanna L. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Стаття присвячена висвітленню основних положень експертизи та висновка експерта в митній справі, а також особливостям та порядку призначення експертизи, одержання проб та зразків для проведення експертизи. Експертиза ...
 • Анненко, О. С.; Анненко, А. С.; Annenko, O.; Зубаков, П. М.; Зубаков, П. М.; Zubakov, P. M. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  У статті аналізуються вимоги, котрим повинен відповідати педагог, який запрошується для участі в проведенні процесуальних дій у кримінальному провадженні за участі неповнолітнього. Педагог повинен мати педагогічну ...
 • Калаянова, Любов Вікторівна; Калаянова, Любовь Викторовна; Kalayanova Lyubov V., / (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Питання щодо осмислення терміну «спеціальні знання» та його змістовного сповнення майже півстоліття системно порушується в професійних юридичних колах. Наукові здобутки і відкриття вносять корективи, які, в основному, ...
 • Баланюк, Олексій Валентинович; Баланюк, Алексей Валентинович; Balanyuk, Olexiy (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Стаття присвячена дослідженню та аналізу актуальних питань використання інформації про спосіб підготовки до вчинення та приховування різних видів злочинів, а також факторів, які впливають на побудову типових моделей ...
 • Калаянова, О. Д.; Калаянова, О. Д.; Kalayanova, O. D. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Класична криміналістична наука у своєму специфічному предметі має низку положень, які потребують коректив через адаптацію новітніх досягнень інших галузевих знань, зокрема, природничих. Пріоритетність пошуку бездоганних ...
 • Кравчук, В. О.; Kravchuk, Kravchuk; Кравчук, В. А. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  У статті розглянуто питання притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів України та деяких країн СНД, як особливої категорії державних службовців в Україні, Республіці Білорусь, Республіці Казахстан. ...