Конституційні засади регулювання відносин власності в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Некіт, Катерина Георгіївна
dc.contributor.author Некит, Екатерина Георгиевна
dc.contributor.author Nekit, Ekaterina G.
dc.date.accessioned 2018-03-16T08:43:42Z
dc.date.available 2018-03-16T08:43:42Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Некіт К. Г. Конституційні засади регулювання відносин власності в Україні / К. Г. Некіт // Нова редакція Конституції України та вдосконалення цивіль­ного законодавства: проблеми гармонізації : матер. круглого столу (Одеса, 14 вер. 2013 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова ; Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 20-22. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/9193
dc.description Некіт К. Г. Конституційні засади регулювання відносин власності в Україні / К. Г. Некіт // Нова редакція Конституції України та вдосконалення цивіль­ного законодавства: проблеми гармонізації : матер. круглого столу (Одеса, 14 вер. 2013 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова ; Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 20-22. ru_RU
dc.description.abstract У тезах досліджуються принципи регулювання відносин власності, закріплені у Конституції України, та у подальшому деталізовані на рівні ЦК України. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject право власності ru_RU
dc.subject Конституція ru_RU
dc.subject принципи ru_RU
dc.subject засади ru_RU
dc.subject непорушність ru_RU
dc.subject неприпустимість позбавлення права власності ru_RU
dc.subject принцип недискримінації ru_RU
dc.subject право собственности ru_RU
dc.subject Конституция ru_RU
dc.subject принципы ru_RU
dc.subject основы ru_RU
dc.subject нерушимость ru_RU
dc.subject недопустимость лишения права собственности ru_RU
dc.subject принцип недискриминации ru_RU
dc.subject property right ru_RU
dc.subject Constitution ru_RU
dc.subject the principles ru_RU
dc.subject foundations ru_RU
dc.subject stability ru_RU
dc.subject inadmissibility deprivation of property rights ru_RU
dc.subject the principle of non-discrimination ru_RU
dc.title Конституційні засади регулювання відносин власності в Україні ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record