До питання про зміст права власності: деякі пропозиції по вдосконаленню цивільного законодавства України

Show simple item record

dc.contributor.author Некіт, Катерина Георгіївна
dc.contributor.author Некит, Екатерина Георгиевна
dc.contributor.author Nekit, Ekaterina G.
dc.date.accessioned 2018-03-16T10:48:26Z
dc.date.available 2018-03-16T10:48:26Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Некіт К. Г. До питання про зміст права власності: деякі пропозиції по вдосконаленню цивільного законодавства України / К. Г. Некіт // Цивілістичні читання присвячені пам’яті І.В. Шерешевського «Цивільний кодекс України досвід 10-ти років застосування» : матеріали інтернет-конференції (Одеса, 6 грудня 2013 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2013. - С. 17-19. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/9202
dc.description Некіт К. Г. До питання про зміст права власності: деякі пропозиції по вдосконаленню цивільного законодавства України / К. Г. Некіт // Цивілістичні читання присвячені пам’яті І.В. Шерешевського «Цивільний кодекс України досвід 10-ти років застосування» : матеріали інтернет-конференції (Одеса, 6 грудня 2013 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2013. - С. 17-19. ru_RU
dc.description.abstract У тезах пропонується зміна традиційного підходу до розуміння змісту права власності як тріади повноважень власника та розширення переліку повноважень власника, зокрема, шляхом включення до змісту права власності окремо правоможності управління та правоможності отримання плодів та доходів від речі. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject зміст права власності ru_RU
dc.subject право володіння ru_RU
dc.subject користування ru_RU
dc.subject розпорядження ru_RU
dc.subject право управління ru_RU
dc.subject право отримання плодів та доходів ru_RU
dc.subject содержание права собственности ru_RU
dc.subject право владения ru_RU
dc.subject пользование ru_RU
dc.subject распоряжение ru_RU
dc.subject право управления ru_RU
dc.subject право получения плодов и доходов ru_RU
dc.subject content of property rights ru_RU
dc.subject right of ownership ru_RU
dc.subject usage ru_RU
dc.subject right of management ru_RU
dc.subject the right to receive fruits and income ru_RU
dc.title До питання про зміст права власності: деякі пропозиції по вдосконаленню цивільного законодавства України ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record