Формування принципу свободи транзиту в міжнародному праві

Show simple item record

dc.contributor.author Кріль, Роман Володимирович
dc.contributor.author Криль, Роман Владимирович
dc.contributor.author Kril, Roman V.
dc.date.accessioned 2018-03-21T08:14:49Z
dc.date.available 2018-03-21T08:14:49Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Кріль Р. В. Формування принципу свободи транзиту в міжнародному праві / Р. В. Кріль // Lex Portus : юрид. наук. журн. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред. ради), Б. А. Кормич (голов. ред.), І. В. Сафін (заст. голов. ред.), Т. В. Аверочкіна (наук. ред., відп. секр.) [та ін.] ; НУ "ОЮА", ГО "МА Святий Миколай". - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. - № 6. – C. 5-14. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/9239
dc.description Кріль Р. В. Формування принципу свободи транзиту в міжнародному праві / Р. В. Кріль // Lex Portus : юрид. наук. журн. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред. ради), Б. А. Кормич (голов. ред.), І. В. Сафін (заст. голов. ред.), Т. В. Аверочкіна (наук. ред., відп. секр.) [та ін.] ; НУ "ОЮА", ГО "МА Святий Миколай". - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. - № 6. – C. 5-14. ru_RU
dc.description.abstract В даній статті розглядається процес формування принципу свободи транзиту як одного з ключових принципів сучасного міжнародного права. Аналізуються основні етапи розвитку свободи транзиту, включаючи свободу морів, свободу навігації міжнародними ріками, протоками та каналами, встановлення свободи сухопутного транзиту у двосторонніх та багатосторонніх міжнародних угодах. ru_RU
dc.description.abstract The present article provides the review of the formation process of the freedom of transit principle as the one of the key principles of the modern international law. The main stages of the freedom of transit development are analyzed, including the freedom of the sea, the freedom of navigation on international rivers, freedom of passage through international straights and channels, the establishment of the freedom of land transit through bilateral and multilateral international agreements.
dc.description.abstract В данной статье рассматривается процесс формирования принципа свободы транзита как одного из ключевых принципов современного международного права. Анализируются основные этапы развития свободы транзита, включая свободу морей, свободу навигации по международным рекам, проливам и каналам, установление свободы сухопутного транзита в двусторонних и многосторонних международных соглашениях.
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» ru_RU
dc.subject свобода транзиту ru_RU
dc.subject транзитні мита ru_RU
dc.subject свобода навігації ru_RU
dc.subject митні формальності ru_RU
dc.subject міжнародне право ru_RU
dc.subject freedom of transit ru_RU
dc.subject transit duties ru_RU
dc.subject freedom of navigation ru_RU
dc.subject customs formalities ru_RU
dc.subject international law ru_RU
dc.subject свобода транзита ru_RU
dc.subject транзитные пошлины ru_RU
dc.subject свобода навигации ru_RU
dc.subject таможенные формальности ru_RU
dc.subject международное право ru_RU
dc.title Формування принципу свободи транзиту в міжнародному праві ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record